Centrolew? Dziękuję nie.

Polsce żaden centrolew nie jest potrzebny. Potrzebujemy dynamicznego i sprawiedliwego państwa.
A tego nasza lewica nie jest zdolna nam dostarczyć. Lewica tylko tworzy kolejne grupy uprzywilejowanych (w jej jezyku poszkodowanych) i kupuje ich poparcie podnosząc podatki młodym,  pracowitym i uczciwym.

Polska już wpadła w błędne koło niesprawiedliwie wysokich wydatków socjalnych, wysokich podatków (jeden z najwyższych poziomów opodatkowania pracy w UE), wysokiego bezrobocia, oraz konieczności kolejnych podwyżek podatków (patrz propozycje ministra Religi), bo mało jest pracujących.

Spirala błędnego koła przyspiesza, wraz z wejściem do UE i możliwością podjęcia legalnej pracy przez Polaków za granicą. Masowa emigracja Polaków jest spowodowana niesprawiedliwie wysokim opodatkowaniem młodych pracujących.  Polskie społeczeństwo starzeje się i jest naturalne, że rosną koszty emerytur i opieki zdrowotnej. Zamiast jednak sprawiedliwie dzielić te koszty, wynaturzono  solidarność międzypokoleniową w drenaż kieszeni młodych obywateli.  Polska drenuje kieszenie młodych podatników do tego stopnia, że praca w Polsce stała się towarem luksusowym na który nie stać jednej trzeciej młodych Polaków.

0 comments… add one

Leave a Comment