Przepisy prawne coraz bardziej niejasne, niespójne i niestabilne

Dostępne dane wskazują, że ryzyko dla biznesu tworzone przez przepisy prawa rośnie i rośnie. Od dekad! Główny Urząd Statystyczny w ramach badań koniunktury pyta przedsiębiorstwa o bariery działalności. Systematycznie narasta bariera, którą GUS nazywa: niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne.

Narasta dolegliwość niejasnych przepisów zarówno w przetwórstwie przemysłowym, handlu jak i budownictwie:

Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (listopad 2020)

Bariera niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne na tle innych barier, o które pyta GUS stała się ponadprzeciętnie dolegliwa:

Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (listopad 2020)

Narastające skomplikowanie prawa to niedobra wiadomość. W świetle dostępnych danych to skomplikowane prawo, zwłaszcza prawo podatkowe a nie np. niskie oszczędności odpowiada za relatywnie niską stopę inwestycji w Polsce .

Chcemy więcej rozwoju i inwestycji? To obniżmy ryzyko prowadzenia biznesu w Polsce. Nie! Nie róbmy kolejnej deregulacji czy przeglądu prawa których kilkanaście ogłosiły rządy w ostatnich dwóch dekadach. Wszystko z marnym skutkiem.

Zdecydowanie i trwale obniżmy ryzyko gospodarcze wynikającego z prawa, zwłaszcza prawa podatkowego. Zacznijmy od mierzenia skomplikowania prawa podatkowego. Na przykład w postaci corocznie ogłaszanego licznika skomplikowania podatków. Następnie egzekwujmy od polityków wszystkich obozów upraszczanie prawa podatkowego.

0 comments… add one

Leave a Comment