Więcej jawności sędziowskich zarobków

Oświadczenia majątkowe sędziów to za mało. Potrzebujemy jeszcze oświadczeń dochodowych. By wiedzieć, gdzie i ile poza orzekaniem w sądzie zarabia każdy sędzia. Stan majątku w dwóch datach, mówi niewiele o źródłach i wysokości zarobków sędziów. By ocenić sprawowanie się sędziów potrzebujemy możliwie dużo informacji o ich pracy w tym, o ich dochodach.

Z tego co wiem około jedna trzecia sędziów zarabia poza sądami. Głównie wykładając na uczelniach i innych kursach. Ale tak naprawdę to nie wiemy, gdzie i ile, w tym zwłaszcza poza sądami zarabiają sędziowie. Jesteśmy skazani na plotki i domysły.

Jest naturalne, że gdzie i ile zarabiają sędziowie jest przedmiotem zainteresowania politycznego. Na przykład przeciwnicy obecnego rządu twierdzą, że daje on dodatkowe okazje zarobku „swoim” sędziom:

Mamy prawo wiedzieć, czy i ile obecny, poprzednie i przyszłe rządy tworzą okazji dla sędziów do dodatkowego zarabiania. Jako arbitrzy w sporach pomiędzy władzami potrzebujemy wiedzy, by sami ocenić czy władza wykonawcza kupuje władzę sędziowską. Bez szczegółowych informacji o sędziowskich zarobkach, trudno nam ocenić, czy np. władza wykonawcza od zawsze dawała wiele okazji sędziom do dodatkowych zarobków. Czy też, to dopiero obecny rząd mnoży te okazje. Wedle mojej wiedzy, tak było od dekad, ale chyba nie chcesz polegać na mojej wiedzy i ocenach?

Wiedza o zarobkach sędziów to nie tylko kwestia kontroli nad władzami, ale też zapewnienia sprawiedliwości w naszych prywatnych sprawach. Gdy na przykład osoba z kredytem bankowym sądzi się z bankiem, ma prawo wiedzieć, czy szkolenia które prowadzi sędzia orzekający w jego sprawie nie są przypadkiem organizowane przez Związek Banków Polskich. Bez wiedzy o tym, gdzie i ile zarabia i w przeszłych latach zarabiał sędzia, nie jesteś w stanie ocenić bezstronności sędziego.

Dla bardziej dociekliwych z pośród nas, do oceny władzy sędziowskiej konieczną i fascynująca informacją jest zróżnicowanie zarobków wśród sędziów: te wszelkie dodatki funkcyjne, różnice pomiędzy płacą w sądach poszczególnych szczebli, dodatki za zasiadanie w różnych komisjach, itp. Nie są to informacje tajne, ale nie są to też informacje publicznie dostępne. Nie ma ich w oficjalnych publikatorach. Najwięcej można się dowiedzieć, przy okazji wewnątrz środowiskowej naparzanki, gdy jedna grupa sędziów coś powie w mediach na drugą. Oczywiście podział władz, by to obywatel rządził władzami jest pożyteczny. Ale należne są nam nie wybiórcze inofrmacje od naparzanki do naparzanki, ale systematycznie podawane i szczegółowe dane o zarobkach kżdego sędziego, byśmy lepiej rozumieli dynamikę zachowań wśród władzy sędziowskiej.

0 comments… add one

Leave a Comment