Skomplikowane podatki to kosztowny pobór podatków

Skomplikowany system podatkowy to nie tylko zestaw pułapek na uczciwych podatników ale również wyższy koszt zbierania podatków. Ktoś potrzebuje zweryfikować sprawozdania złożone przez podatników oraz na przykład sprawdzić czy do hot doga podano ketczup czy sos pomidorowy. Albo sprawdzić, czy termin przydatności do spożycia wyrobów cukierniczych uprawnia do wyższej czy niższej stawki VAT.

Poniżej widzisz wykres, gdzie na osi pionowej oznaczono liczbę godzin potrzebnych rocznie średniej wielkości firmie do przygotowania zeznań podatkowych, a na osi poziomej zaznaczono procent wpływów podatkowych przeznaczony na utrzymanie administracji podatkowej:

Zazwyczaj jjest tak, że czym bardziej skomplikowany system podatkowy, tym większą część zebranych podatków trzeba wydać na ich zbieranie.

Jedne i drugie dane są za 2013. Dane o godzinach potrzebnych corocznie średniej wielkości firmie do wypełnienia zeznań podatkowych zbierane są w publikacji Doing Business przez Bank Światowy. A dane o koszcie poboru podatków pochodzą z Tax Administration 2015 opublikowanej przez OECD.

Jedne i drugie dane to niedoskonałe szacunki. Ale okazuje, że w Meksyku przy skomplikowaniu podatków (szacowanym liczbą godzin potrzebnym na wypełnienie sprawozdań) jeszcze większym niż w Polsce, 311 godzin wobec 288, administracja podatkowa może przejadać 0,69% zebranych podatków, wobec 1,6% w Polsce.

Choć to niedoskonałe szacunki, to jednak bardzo mocno sugerują, że powinniśmy odciążyć naszych urzędników podatkowych: wprowadzić jedną stawkę VAT, identycznie opodatkować/oskładkować pracę wszystko jedno czy na zlecenie, dzieło, czy umowa o pracę. Żeby nasi urzednicy mogli sprawnie zbierać podatki i ścigać prawdziwych przestępców podatkowych, a nie rozkminiać, czy dany towar lub usługa sprzedawane przez taki, a nie inny podmiot zasługuje, czy nie na wyższą stawkę podatku.

0 comments… add one

Leave a Comment