Jeśli adwokatura nadużywa swych uprawnień, ograniczyć je…

Korporacje zawodowe dostają ustawowe przywileje by chronić konsumenta przed partaczami i szarlatanami na rynkach, gdzie klientowi jest trudno ocenić jakość usługi czy produktu w momencie zakupu, a często również w momencie użytkowania zakupu. Typowe przykłady takich zawodów to prawnik, lekarz, czy elektryk. Uśpiony pacjent na stole operacyjnym nie oceni, nawet jeśli sam jest lekarzem, czy jest dobrze operowany. Laikowi trudno ocenić, czy prawnik dobrze pisze pisma i reprezentuje jego interes. Właściciel mieszkania, nie jest w stanie ocenić czy instalacja elektryczna nie spowoduje pożaru.

Korporacje zawodowe dostały monopol na przyznawanie prawa do wykonywani zawodu oraz mogą m.in. karać pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu. Wszystko po to, by chronić nas konsumentów. Jednak jak donosi Dziennik Gazeta Prawna korporacja adwokacka postanowiła nadużyć swych uprawnień: „wobec siedmiu adwokatów będących jednocześnie posłami PiS, którzy zagłosowali za ustawą o Sądzie Najwyższym wszczęto postępowania dyscyplinarne”.

Zwolennicy kary dla posłów będących adwokatami powołują się na zasady, które stanowią, że korporacja może ukarać adwokata za postępowanie sprzeczne z prawem. Według przedstawicieli korporacji dążących do ukarania posłów-adwokatów, tym sprzecznym z prawem zachowaniem jest głosowanie za ustawą sprzeczną z konstytucją.

To nadużycie uprawnień dyscyplinarnych. W momencie głosowania każda ustawa jest konstytucyjna. Nawet jeśli potem Trybunał orzeknie o jej niekonstytucyjności, też nie ma mowy o działaniu sprzecznym z prawem. Ani Trybunał Konstytucyjny, ani żaden inny najwyższy sąd konstytucyjny, nie ma monopolu na nadawanie znaczenia konstytucji. Słowa każdej konstytucji zyskują znaczenie poprzez zgodną wielokrotnie powtarzaną praktykę władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, praktykę powtarzaną w różnym czasie i w różnych okolicznościach.

Korporacja adwokatów dokonuje nadużycia swoich uprawnień dyscyplinarnych do ferowania ocen politycznych. Ta sama korporacja, której przez dekady nie przeszkadzało, gdy jej eksponowani członkowie korzystali z nimbu adwokackiego autorytetu do nadawania procederowi reprywatyzacyjnemu poloru prawości. Jeśli samorządy prawne ukarzą posłów członków samorządów za sposób glosowania, to będzie to powód do ustawowej restrukturyzacji tych samorządów. Przede wszystkim do ograniczenia kompetencji dyscyplinarnych adwokatury i pozostawienia im funkcji administracyjnych.

0 comments… add one

Leave a Comment