Kilka kolejnych pytań do komisji śledczej ws. VAT

Poprzednie pytania dla komisji śledczej przypadły czytelnikom do gustu. Podrzucam więc kolejne:

8. Dlaczego tak późno wprowadzono obowiązek przesyłania danych z JPK do służb podatkowych z automatu zamiast na żądanie organu podatkowego?

9. Od kiedy służby skarbowe otrzymały narzędzia informatyczne do analizowania danych z JPK. Dlaczego nie udostępniono tych narzędzi wcześniej?

10. Dlaczego możliwość kwartalnego rozliczania VAT przez przedsiębiorców innych niż mali przedsiębiorcy utrzymywano od 2010 do 2017?

Pytanie 8. Obowiązek comiesięcznego przekazywania JPK przez podatników wprowadzono ustawą z maja 2016 dodając do ordynacji podatkowej Art. 82. § 1b.:

Obowiązek ten wprowadzano stopniowo:

– duże podmioty, od 1 lipca 2016 r.
– małe i średnie podmioty, od 1 stycznia 2017 r..
– mikro przedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r.

Za PO zakładano, że podatnicy będą tworzyć dane w formacie JPK, ale JPK będą przesyłać służbom skarbowym dopiero na ich wezwanie. Różnica jest taka, że z automatycznie przesyłanym JPK służby skarbowe są w stanie np. krzyżowo skontrolować zgodność faktur u sprzedającego i kupującego z automatu dla wszystkich podatników co miesiąc. Mogą więc nakierować kontrole na podmioty prowadzące podejrzaną działalność, a nie zarzucać sieć na oślep wśród ogółu podatników. W wersji JPK proponowanej przez PO możliwe było wyłącznie sprawdzenie u wybranych podatników po przesłaniu przez nich JPK do urzędu. Kto, kiedy i dlaczego podjął decyzję o wdrożeniu ułomnego JPK?

Pytanie 9: Spółkę Aplikacje Krytyczne, która tworzy dla Ministerstwa Finansów oprogramowanie pozwalające analizować dane z JPK formalnie powołano w połowie 2016, pierwsze oprogramowanie dostarczyła w 2016, a kolejne w 2017.

Jak służby podatkowe analizowały dane z JPK zanim otrzymały oprogramowanie przygotowane przez Aplikacje Krytyczne?

Skoro JPK pozytywnie został pozytywnie zaopiniowany przez departamenty merytoryczne Ministerstwa Finansów w grudniu 2011, dlaczego z wytworzeniem oprogramowania do analizy danych z JPK czekano do 2016?

Pytanie 10: Kwartalne rozliczania VAT ma sens jako udogodnienie dla mikro przedsiębiorców. Dla przedsiębiorcy, który sam prowadzi swoją księgowość robi różnicę, czy sprawozdania do urzędu składa dwanaście razy w roku, czy cztery razy. Ale w większych spółkach jest to bez znaczenia. Natomiast dla przestępców wyłudzających kwartalne rozliczanie VAT jest ogromnym ułatwieniem. Fakt, że mogą się rozliczać z urzędem raz na kwartał, a w międzyczasie składają wnioski o zwrot VAT, od których biegną terminy na rozpatrzenie wniosku i wypłatę gotówki, stanowił ogromne ułatwienie w prowadzeniu przestępczego procederu. Zanim urząd miał czas porządnie zbadać sprawę już potrzebował wypłacić zwrot VAT.

Możliwość kwartalnego rozliczania się z VAT dla podatników innych niż mali podatnicy wprowadzoną w 2010 zniesiono dopiero ustawa z dnia 1 grudnia 2016 o zmianie ustawy o VAT.

0 comments… add one

Leave a Comment