Bunt peryferium. Bunt młodych dopiero będzie. – wideo (18 min)

Moje 18 minut z konferencji “Bunt młodych w III RP. Perspektywy polityczne” w fundacji Batorego – o tym, że nie ma buntu młodych w Polsce, jest może co najwyżej bunt młodych ze wsi i miasteczek:

0 comments… add one

Leave a Comment