Żelazne prawo obsady stołków wykończy PO

Każda partia, która rządzi na tyle długo by obsadzić wszystkie stołki rozpocznie wewnętrzną walkę o stołki, która ją wykończy. 
 

Istotą władzy w Polsce jest rozdawanie stołków przez partię władzy. Od przedszkolanki w gminnym przedszkolu po prezesa spółki, która postawić ma elektrownie atomowe. Każda partia w Polsce idzie po stołki tylko inaczej to opisuje. SLD do władzy szło mówiąc: "doświadczone kadry zrobią porządek”.  Obsadzili stołki swoimi. Za PiS nazywało się to "odzyskanie państwa". Też obsadzili stołki swoimi.

Platforma pomna doświadczenie schyłkowego Millera, udaje że jest inna. Ale żelazne prawo, zaostrzenia wewnątrz partyjnej walki o stołki w miarę obsadzania stołków przez swoich wykończy ich tak samo jak wykończyło SLD.  Zajmie to trochę dłużej, bo trochę bardziej się pilnują. Świeżo mianowanych stołkowiczów straszyli tym, że są objęci tarczą antykorupcyjną. Ale od dawna wiemy, że tarcza antyorupcyjna to sciema. Teraz za straszak służą przedterminowe wybory. Listy wyborcze ustala u nas szefostwo partii. Donald ma nadzieję zdyscyplinować zwaśnione frakcje groźbą nowego rozdania, w którym mogą dostać mniej stołków.  Ale straszak ten tylko opóźni wykończenie PO przez żelazne prawo obsady stołków. Bowiem nawet jeśli Donald zrobi nowe wybory to nie powstrzyma dezintegracji Platformy – gdyż po wyborach wszystkie stołki nadal będą obsadzone swoimi. Nowe stołki nadal będzie można zdobyć  tylko wyrywając je z pod dupy swoim partyjnym kolegom.

Nie pomoże też Donaldowi próba przywrócenia wewnątrz partyjnej omerty karząc zarówno tych, którzy brali jak i rozdawali stołki oraz nagrywali ten proceder. Wewnątrz partii zawsze wygrywa frakcja silniejsza. Jedynym sposobem słabszych frakcji na sukces w wewnątrz partyjnej rywalizacji jest podpierdolić mocniejszych partyjnych kolegów zwykłym obywatelom, albo gdy stosunki wewnątrzpartyjne się wystarczająco zbrutalizują podpierdolić ich organom ścigania. Dopóty będą słabsze frakcje, a będą zawsze, to gdy zacznie się czyszczenie słabeuszy ze stołków będą swoich silniejszych partyjnych kolegów nam podpierdalać.

Sorry Donald, żelazne prawo obsady stołków cię wykończy nie masz przed nim ucieczki. W pełnej wersji żelazne prawo obsady stołków stanowi, iż:

Gdy partia rządzi wystarczająco długo, by obsadzić wszystkie istniejące stanowiska i nie może tworzyć nowych w tempie wystarczającym by zaspokoic partyjne apetyty zacznie się dezintegrować, gdyż stołki można wyszarpać tylko kolegom z własnej partii.

Na szczęście słabnąca sytuacja ekonomiczna oraz zniesmaczenie Polaków rozrostem biurokracji utrudniają Donaldowi godzenie zwaśnionych stron tworzeniem nowych stołków. Teraz wystarczy poczekać aż żelazne prawo obsady stołków wykończy PO…
0 comments… add one

Leave a Comment