Rentowność obligacji – 1

Konia kują, a żaba nogę podstawia

Pan premier 29 grudnia zapowiedział, że rentowność obligacji naszego państwa dalej będzie w 2013 spadać:

Na razie kiepsko się wstrzelił, bo gdy tylko tak powiedział to rentowność polskich obligacji zaczęła rosnąć, bijąc rekord wzrostów za ostatnie 2 lata:

Źródło: stooq.pl

Ale skoro pan premier zapowiedział spadki rentowności naszych obligacji w 2013 to skorzystam z okazji, by tego roku regularnie komentować rentowność naszych obligacji.
 
Dziś o tym, że spadki w 2012 to w znikomym stopniu nasza zasługa. Luźna polityka pieniężna USA oraz UE powoduje, że inwestorzy dysponują dużą ilością gotówki i szukają w miarę bezpiecznych a dających zarobić inwestycji. Ładują się w obligacje wszystkich państw, które nie są w kryzysie. Tu masz rentowność obligacji niemieckich, też spadła:


Źródło: stooq.pl

Tu francuskich, hmm też spadła:

Źródło: stooq.pl

A tu rentowność obligacji naszych sąsiadów Czechów, niemożliwe też spadła:

Źródło: stooq.pl

A tu rentowność obligacji greckich. Nie uwierzysz, ale też spadła:

 

Źródło: stooq.pl 

Wielki mi sukces. Co gorsza, gdyby porównać rentowność obligacji polskich do niemieckich,  czy czeskich to już wygląda to znacznie gorzej. Gdy Pan premier Tusk obejmował rządy rentowność polskich obligacji była wyższa od obligacji niemieckich o około 1,5% — teraz różnica ta podwoiła się i wynosi ok 3%:

Źródło: obliczenia własne na podstawie Europejski Bank Centralny

Porównując nasz koszt pożyczania do kosztu pożyczania sąsiednich Czech widzimy to samo. Na początku rządów pana premiera Tuska różnica w rentowności obligacji polskich i czeskich wynosiła 1%  do 1,5% – teraz wynosi 2% do 2,5%:

 Źródło: obliczenia własne na podstawie Europejski Bank Centralny

Źródło: obliczenia własne na podstawie Europejski Bank Centralny 

Na twiterze sukcesy. A w realu za rządów Pana premiera Tuska nasz relatywny koszt pożyczania wzrósł. W epoce taniego pieniądza nasz koszt pożyczania wzrósł nie tylko w relacji do Niemiec, które uchodzą za wzór prowadzenia polityki pieniężnej państwa ale wzrósł również w stosunku do podobnych nam Czechów…

C.D.N. za mnie więcej miesiąc

0 comments… add one

Leave a Comment