Linki – Szefie jaka piękna awantura…

Linki 23 marca 2010

W czwartek i piątek szefowie państw UE spotykają się na szczycie, którego porządek obrad nie zawiera ani słowa o Grecji. Ale Grecja będzie jedynym tematem jeśli nie oficjalnych obrad to celu podrózy wszystkich szefów. Stanowiska przedstawione przed tym posiedzeniem są diametralnie różne:


 – kanclerz Merkel: Nie będziemy rozmawiać o Grecji

 – francuska minister finansów twierdzi, że problemy Grecji i innych państw wynikają z tego, że Niemcy za dużo eksportują

 – hiszpańska prezydencja Unii: Decyzję w/s Grecji potrzebujemy podjąć w tym tygodniu

 – premier Grecji apeluje o europejską solidarność

 – prezes Europejskiego Banku Centralnego: sprzeciwia się pożyczkom dla Grecji na nierynkowych warunkach

Różnice interesów i propozycji są orgromne.  A pomysły oferowane przez poszczególne państwa unijne biegną od: (i) pożyczki od Unii Europejskiej gwarantownaje przez wszystkie państwa Unii, (ii) pożyczek dwustronnych od poszczególnych państw strefy Euro, (iii) utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, (iv) poproszenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego o pomoc, do pozowolenie lub wręcz zmuszenia Grecji do opuszczenie strefy Euro. Wybór którejkolwiek opcji na lata przesądzi o tym jak zarządzana będzie gospodarka europejska.
0 comments… add one

Leave a Comment