Nasz Drogi Długu – 7

Ukryty dług emerytalny Polski na tle innych krajów

W zeszłym roku oszacowałem prawdziwy dług publiczny Polski na równowartość co najmniej 200% PKB. Na te 200%+ składa się oficjalny dług publiczny w wyskości około 50%, oraz niezaksięgowane, ale wymagalne zobowiązania emerytalne w wysokości co najmniej 150%.

Przez święta sprawdziłem jak Polska wygląda na tle świata. Ponieważ nie ma żadnych regularnych badań wziąłem dane z kilku różnych opracowań i dla każdego kraju na poniższym wykresie zaznaczyłem przeciętny szacunek, oraz zakres szacunków od najmniejszego do największego:


Źródło: *patrz koniec tekstu

 

Dla ułatwienia czytania powyższe wykres rozbiłem poniżej na trzy oddzielne wykresy:


 


 


Do tych wykresów należy podchodzi ostrożnie. Są to szacunki na różny dzień robione różnymi metodologiami, które zawierają nie do końca porównywalne dane – oraz nie uwzględniają specyfiki poszczególnych krajów, na przykład wysokiego udziały emerytur prywatnych wypłacanych przez firmy w takich krajach jak USA, czy wysokich oszczędności publicznych w takich krajach jak Norwegia.

Ale nawet patrząc na same dane o ukrytym długu emerytalnym możemy z nich wyczytać kilka ciekawych rzeczy. 

Po pierwsze, polska reforma emerytalna była sukcesem. Na powyższych wykresach szacunek zobowiązań emerytalnych Polski to od 220% do 379% PKB – jest to szacunek z przed reformy emerytalnej. Według mojego bardziej aktualnego szacuneku ukryty publiczny dług emerytalny wynosi ponad 150% PKB, powiedzmy 150-200%. To oznacza, że reforma emerytalna obniżyła zobowiazania naszego państwa o jakies 50-150% PKB! Dobrze bo państwo jest bardziej wypłacalne. Żle bo młodzi ludzie zostali pozbawieni przywileju reform na koszt kolejnych pokoleń  Ale ponieważ tego przywileju, by i tak nie miał kto sfinansować, więc w sumie dobrze.

Po drugie problem z ogromnymi długiem emerytalnym mają kraje rozwinięte (Europa!), oraz przesocjalizowane kraje rozwijające się (Brazylia) lub europejskie postkomunistyczne (Mołdowa, Ukraina, Słowenia).  Kraje  azjatyckie oraz większość krajów rozwijających się nie ma problemu długu emerytalnego, bo nie obiecały swoim obywatelom emerytur.

Po trzecie kraje Unii Europejskiej mają wysokie niezewidencjonowane zadłużenie emerytalne. Jeśli nie chcemy płacić za ich emerytury musimy unikać wszelkich wspólnych podatków, oraz nieufnie podchodzić do przyjęcia wspólnej waluty itp pomysłów.

 

Inne wpisy z cyklu Nasz Drogi Długu:

Jak definiować dług  – Media informują, że zbliżamy się powoli do ustawowych (50% i 55%) i konstytucyjnych (60%) ograniczeń długu publicznego do PKB. Nawet sensowni ludzie zaczynają teraz kombinować jak zmienić definicję długu, byśmy tych granic nie przekroczyli. Takie manipulowanie przy definicji długu będzie równie skuteczne jak tłuczenie termometru na wieść o chorobie.

Licznik DługuJak dobrze pójdzie to w przyszłym roku w realu w okolicach Sejmu zawiśnie licznik długu, który  odliczał będzie narastanie naszego długu.

Minister Rostowski wybrał się jumaćObecny minister finansów przeniósł kasę z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał stanowić rezerwę na wypłaty emerytur, gdy społeczeństwo się zestarzeje na wypłatę emerytur w bieżącym roku. JEDNAK POTEM SIĘ WYCOFAŁ Z TEGO POMYSŁU

Polska liderem konsumpcji Choć my Polacy jesteśmy na dorobku, to wśród narodów świata jesteśmy jednym z liderów konsumpcji. Konsumpcja jako procent PKB jest w Polsce ponadprzeciętnie wysoka.

Żyć na kredyt, czy oszczędzać?Życie na kredyt to transfer konsumpcji z przyszłości w teraźniejszość.  Trochę dziś kosztem jutra zawsze można wydać ale w rozsądnych rozmiarach zwłaszcza jeżeli inwestujemy. Czy nasze obecne życie na kredyt jest rozsądne osądź sam.

Nasz Drogi Długu Publiczny! Mija kolejny rok demokracji i rynku. I wszytko jedno czy ministrem finansów jest Balcerowicz czy Kołodko, czy rządzi SLD, czy PO jak co roku, jest Cię Nasz Drogi Długu Publiczny coraz więcej.

Czy Polska zbankrutuje? – 7 stycznia 2009 – Według oficjalnej statystyki polski dług publiczny w relacji do PKB wynosi około 45%.  Jednak naprawdę dług publiczny Polski sięga powyżej 200% PKB.

 

(1) Robert Holzmann, Robert Palacios and Asta Zviniene, Implicit Pension Debt: Issues, Measurement and Scope in International Perspective

(2) Nick Silver, A Bankruptcy Foretold: The UK’s Implicit Pension Debt

(3) Martin Werding, Implicit Pension Debt and the Role of Public Pensions for

Human Capital Accumulation: An Assessment for Germany"

(4) Reimund Mink, General government pension obliga

tions in Europe

(5) Van der Noord, P., and R. Herd (1993) “Pension Liabilities in the Seven Major Economies”, Working Paper No. 142:1-64. OECD Economics Department, Paris.

(6) Chand, S., and A. Jaeger (1996) “Aging Populations and Public Pension Schemes” Occasional Paper 147, International Monetary Fund: Washington D.C.

(7) Kune, J. (1996) “The Hidden Liabilities: Meaning and Consequences,” revised version of a paper presented at the CBP Seminar Series, The Hague.

 

0 comments… add one

Leave a Comment