Z Nowym Rokiem…

… życzę sobie i Tobie:

(1) By w wypadku pęknięcia obecnej bańki aktywa można było nadal sprzedać za nie mniej niż 50% kosztu nabycia,

(2) By Donald jednak okazał się reformatorem a nasz dług publiczny z obecnych 200-250% PKB udało się zmniejszyć do 100% PKB,

(3) A jeśli bańka nadal będzie rosła to wolnych środków do dokonania rychłego taniego kupna, oraz  dochodowej sprzedaży przed pęknięciem bańki.

 

Od Nowego Roku kilka zmian:

(1) Nadal będę dawał jeden lub dwa wpisy tygodniowo, ale też nieregularnie, będę dawał linki do ciekawych artykułów w zagranicznych i polskich gazetach, stronach sieciowych, oraz blogach.

(2) Nadal będę dawał głównie teksty o ekonomii, czasami o społeczeństwie, ale również pojawią się streszczenia z najciekawszych książek, które przeczytam, oraz luźne obserwacje i otwarte pytania.

(3) Do wszystkich istotnych a niestandardowych danych i informacji będę podawał źrodła, oraz w miarę możliwości załączał pliki z danymi źródłowymi.

 

Tyle na razie,

Pawel

0 comments… add one

Leave a Comment