Nasz Drogi Długu – 6

Media informują, że zbliżamy się powoli do ustawowych (50% i 55%) i konstytucyjnych (60%) ograniczeń długu publicznego do PKB. Nawet sensowni ludzie zaczynają teraz kombinować jak zmienić definicję długu, byśmy tych granic nie przekroczyli. Takie manipulowanie przy definicji długu będzie równie skuteczne jak tłuczenie termometru na wieść o chorobie.

Owszem obecny sposób liczenia długu jest błędny. Rację ma Rostowski i kilku innych twierdząc, iż Eurostat popełnia merytoryczny błąd zabraniając Polsce odliczyć od poziomu długu publicznego pieniądze zgromadzone w OFE. Eurostat czyni tak z powodów politycznych.

Nasz zreformowany system emerytalny wyprzedza to co się dzieje w Europie. Częściowa prywatyzacja emerytur oznacza, iż natychmiast spadają wpływy do ZUS, bo rosną wpływy do OFE. Ten ubytek rząd musi pokryć większymi wydatkami z budżetu na ZUS. Te większe wydatki powodują narastnie zadłużenia. Dopiero za kilkadziesiąt lat spadaną rządowi koszty emerytalne, bo coraz większą część emerytur wypłacać będą OFE.   Dokładnie tak miało być! Reforma emerytalna wyciągneła z pod dywanu część kosztów obietnic państwa wobec emerytów. Polska powołując OFE zaczyna zapisywać część dotąd niezewidencjonowanych i popartych jedynie polityczną obietnicą zobowiązań państwa wobec przyszłych emerytów w postaci zewidencjonowanych i wymagalnych zobowiązań państwa wobec OFE.

Problem w tym, że reszta Europy udaje, że zobowiązań ich państw wobec emerytów nie ma. Eurostat dostał więc polityczny prikaz, by pomóc ukryć przed wyborcami prawdę o stanie finansów państw europejskich i w 2004 wydał decyzję uznającą, że w oficjalnych danych nie można pomniejszać skali zadłużenia państwowego o aktywa zgromadzone w OFE i innych obowiązkowych prywatnych planach emerytalnych, bo choć są one obowiązkowe to są prywatne.  Francuzi, Niemcy itp. zamiatają swoje zobowiązania pod dywan, Grecy fałszują państwowe statystki, a my Polacy zaczynamy choć w części poprawnie liczyć zobowiązania państwa wobec emerytów. Teraz Rostowski postanowił nawrócić się na europejski sposób myslenia i zabrać nasze pieniądze z OFE do ZUS, by móc je sobie odliczyć od długu publicznego. Po krzyku, który się podniósł rząd raczej się nie odważy na ten skok na naszą kasę. Będą kombinować z definiowaniem długu.

Lecz prawda jest jednak jeszcze okrutniejsza i żadne zabawy w definiowanie długu nam nie pomogą. My już dawno przekroczyliśmy te ustawowe i konstytucyjne progi zadłużenia. Nasz dług publiczny wynosi znacznie powyżej 200% PKB. Po raz kolejny okazuje się, że nasze prawo to fikcja zależna od uznania rządzących. Konstytucja zakazuje zadłużania się powyżej 60% do PKB, a dług wynosi ponad 200%…


Inne wpisy z cyklu Nasz Drogi Długu:

Licznik DługuJak dobrze pójdzie to w przyszłym roku w realu w okolicach Sejmu zawiśnie licznik długu, który  odliczał będzie narastanie naszego długu.

Minister Rostowski wybrał się jumaćObecny minister finansów przeniósł kasę z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał stanowić rezerwę na wypłaty emerytur, gdy społeczeństwo się zestarzeje na wypłatę emerytur w bieżącym roku. JEDNAK POTEM SIĘ WYCOFAŁ Z TEGO POMYSŁU

Polska liderem konsumpcji Choć my Polacy jesteśmy na dorobku, to wśród narodów świata jesteśmy jednym z liderów konsumpcji. Konsumpcja jako procent PKB jest w Polsce ponadprzeciętnie wysoka.

Żyć na kredyt, czy oszczędzać?Życie na kredyt to transfer konsumpcji z przyszłości w teraźniejszość.  Trochę dziś kosztem jutra zawsze można wydać ale w rozsądnych rozmiarach zwłaszcza jeżeli inwestujemy. Czy nasze obecne życie na kredyt jest rozsądne osądź sam.

Nasz Drogi Długu Publiczny! Mija kolejny rok demokracji i rynku. I wszytko jedno czy ministrem finansów jest Balcerowicz czy Kołodko, czy rządzi SLD, czy PO jak co roku, jest Cię Nasz Drogi Długu Publiczny coraz więcej.

Czy Polska zbankrutuje? – 7 stycznia 2009 – Według oficjalnej statystyki polski dług publiczny w relacji do PKB wynosi około 45%.  Jednak naprawdę dług publiczny Polski sięga powyżej 200% PKB.

1 comment… add one
  • Marek Langalis Nov 26, 2009, 7:17 am

    Panie Pawle – gratulacje. Dzisiaj wszystkie główne portale cytują Pański raport o zadłużeniu wynikającemu z powstawania długu wobec emerytów.

Leave a Comment