Lekcje z kryzysiku – 3

Po opanowaniu kryzysiku będzie delewarowanie

Zmniejszenie kredytowania,które jest w toku na całym świecie jest duże w skali, pożyteczne i nieuniknione. Dotknie ono zwłaszcza mocno kraje, które żyły na kredyt, w tym Polskę. Pieniędzy będzie mniej i będą one droższe.

W najnowszej aktualizacji Global Financial Stability Report Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że łączne straty banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych w USA, Europie i  Japonii w latach 2007-2010 wyniosą US $4,1 biliony (12 zer). Dla porównania PKB Polski to około US$ 370 miliardów (9 zer). Czyli straty ujawnione w  głównych krajach rozwiniętych są równe PKB Polski za 11 lat.

Ponadto według założeń MFW banki w Europie do 2010 potrzebują pozyskać US$ 875 miliardów nowego kapitału, by funkcjonować zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Dla wielu z nich oznacza to nacjonalizację, gdyż nie będa w stanie pozyskać takiego finansowania z sektora prywatnego.

A gdy już uzupełni się dziury w kapitale po stratach trzeba będzie też przejść przez proces zmniejszania zadłużenia instytucji finansowych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zwanego z angielskiego delewarowaniem.

W ostatniej dekadzie instytucje oraz konsumenci krajów rozwiniętych nabierali coraz większą ilość zadłużenia – patrz wykres z raportu MFW poniżej, który przedstawia zadłużenie wybranych krajów rozwiniętych jako procent PKB i przyjmuje rok 1987 za punkt porównania – na niebiesko zaznaczone są instytucje finansowe, na czerwono gospodarstwa domowe,  na żółto firmy niefinansowe, a na zielono rządy:

 

Tak wysokie zadłużenie tłumaczone było tym, że współczesne sposoby zarządzania gospodarką złagodziły cykle koniunkturalne, więc bezpiecznie można pożyczać większe niż uprzednio kwoty.

Ale teraz ten pogląd okazał się złudny. Nie dość więc, że przez najblizszych kilka lat trzeba odrobić wielkie straty, oraz ratować dotknięte nimi instytucje finansowe to jeszcze proces ograniczania kredytowania do rozsądnych rozmiarów będzie miał ujemny wpływ na rozwój gospodarczy.Naturalnie wnajbliższym czasie będzie mniej inwestycji i konsumpcji na kredyt.

 

Inne wpisy w cyklu "Lekcje z Kryzysiku":

Polska zeszła ze ścieżki szybkiego rozwoju gospodarczego

Skończył się łatwy dostęp do zagranicznych pieniędzy

0 comments… add one

Leave a Comment