Konflikt pokoleń – Starzy i młodzi

Kilkanaście dni temu opublikowałem z kolegami artykuł w „Gazecie Wyborczej” n/t mitu solidarności międzypokoleniowej (kopię artykułu znajdziesz tutaj). Podczas pisania tekstu koledzy skreślili mi jeden akapit, który uznali za zbyt „konfrontacyjny”.  Nie chciałem się z kolegami spierać o jeden akapit, ale ponieważ sądzę, że  dobrze streszcza istotę konfliktu pomiędzy młodymi a starymi to zamieszczam go poniżej:

 „W minionych dziesięcioleciach budżet państwa obiecał Polakom świadczenia społeczne (głównie emerytury oraz darmowe leczenie), ale nie zebrał od seniorów wystarczających oszczędności, by zapłacić za obiecane im świadczenia.  „Oszczędności w  ZUS” na które powołują się seniorzy nie istnieją.  Składki, które seniorzy płacili przez całe życie zostały dawno temu wydane na emerytury i leczenie ich dziadków oraz rodziców.  Natomiast koszt  emerytur i leczenia obecnych seniorów jest na bieżąco pokrywany z kieszeni podatników.  A ponieważ obecni i rychli emeryci mieli mało dzieci, to podatników w stosunku do konsumentów świadczeń jest coraz mniej.

Powyższy opis rzeczywistości oburzy wielu polskich emerytów oraz tych Polaków, którzy niebawem znajdą się na emeryturze. Stwierdzą, że całe życie ciężko pracowali i odprowadzali „swoje składki” do ZUS. Oburzenie to będzie podszyte strachem przed zwolnieniem młodych z moralnego obowiązku zadbania o starszych, jednak będzie  wynikało z braku zrozumienia problemów, które stoją przed Polakami, zarówno młodymi jak i starymi.”

0 comments… add one

Leave a Comment