Nasz Drogi Długu 26

Sukcesy Rostowskiego…

Gdy Rostowski zaczynał ministrowanie oficjalny dług publiczny  na obywatela wynosił poniżej 14 tys. złotych. Dziś wynosi około 21 tys. złotych:

Źródło:  Ministerstwo Finansów

 

Gdy Rostowski zaczynał ministrowanie to różnica w oprocentowaniu polskich długoterminowych papierów rządowych w stosunku do uważanych za bezpieczne niemieckich długoterminowych papierów rządowych wynosiła poniżej 2%.  Dziś ta różnica urosła do 4%:

Źródło: Eurostat

Za ministrowania Rostowskiego udział inwestorów zagranicznych wśród nabywców rządowych papierów wartościowych został podwojony:

Źródło:  Ministerstwo Finansów

Jeśli Rostowski jest takim dobrym ministrem to dlaczego dług rośnie, Polska jest uważana za coraz bardziej ryzykownego kredytobiorcę a finansowanie wydatków polskiego państwa jest coraz bardziej uzależnione od tego jak postrzegają nas zagraniczni inwestorzy?!  Jeszcze rok lub dwa takich sukcesów i zacznie być wesoło…

p.s. by uzupełnić  komplet osiągnięć Rostowskiego, przypominam, że ogłosił on w sierpniu że Grecja jest uratowana – wtedy rentowność greckich obligacji była o 10 pkt. procentowych niższa niż obecnie:

Źródło: Bloomberg

 

0 comments… add one

Leave a Comment