Wolność słowa

Durniów mamy  za sędziów Trybunału KonstytucyjnegoPodwyższona ochrona polityków przed słowną napaścią z tytułu zajmowania jakiegolwiek urzędu jest sprzeczna ze współczesnym pojmowaniem demokracji. Polityk wchodząc na arenę publiczną nieuchronnie i za własną wiedzą wystawia się na ogląd, ocenę i krytykę obywateli. Zdolność obywateli do obserwowania i oceniania osób publicznych sprawujących władzę jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania [...]

Wolność słowa 6

Dziewięć absurdów kodeksu karnegoDo ochrony dobrego imienia służyć winien kodeks cywilny na mocy, którego wolni i równi obywatele rostrzygają swoje spory - a nie kodeks karny który aparat przemocy państwa stawia po jednej stronie sporu, oraz daje nadgorliwym prokuratorom i politycznym policjantom pretekst do szykanowania obywateli.  By osiągnąć ten cywilizowany standard mamy sporo roboty. Nasz [...]

Liberał zawsze wspiera wolność wszystkich, gdyż uważa, że jego wolność jest bezpieczna, gdy żyje pośród wolnych ludzi. Wspiera wolność nawet tych z którymi się nie zgadza. Dziś liberałowie znowu czują się wyjątkowi choć troszkę osamotnieni. Na ulicę wyjdą zamordyści lewicowi i prawicowi, którzy na wzajem blokują sobie marsze. W Warszawie planują maszerować narodowcy, którzy niedawno [...]

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy prawo prasowe znalazłem taki kwiatek: „Należy zauważyć, że projekt nowelizacji ustawy – Prawo prasowe nie rozstrzyga problemu blogów, z tego względu, iż ta forma twórczości jest obecnie w fazie rozwoju.  Nie chcąc ingerować w swobodną ewolucję tego środka przekazu, odstąpiono od wprowadzenia szczegółowego uregulowania tej materii na tym etapie. Nie [...]

Świętoszki i mentalni prusacy Po moim wpisie n/t ciszy wyborczej dostałem maile gromiące mnie jako jednostkę nieodpowiedzialną i nieetyczną. Jedyny sensowny argument jaki zauważyłem to, że zamiast łamać prawo z którym się nie zgadzam, powinnem je przestrzegać i starać się zmienić. No tak. Miało być tak fajnie i cicho. Czas na refleksję i myślenie na [...]

Po raz kolejny nie mam zamiaru respektować niemądrego przepisu o ciszy wyborczej. I uprzejmię proszę o nałożenie na mnie do miliona grzywny. Z góry ogłaszam, że lekceważę sobie tę grzywnę, którą tak bardzo nas straszy Pan Rymarz z Krajowej Kimisji Wyborczej i jej nie zapłacę. Niemąrdy przepis o ciszy wyborczej niczemu nie służy, a ogranicza [...]

Nasz kodeks karny to relikt, który nie przystaje do współczesnej Polski.  Na XIX wieczną modłę daje prezydentowi Polski nieuzasadnioną ochronę przed krytyką: kto  publicznie znieważa prezydenta, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  Na szczęście w świetle prawa europejskiego przepis ten już nie obowiązuje.  Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdza w swych wyrokach, że przyznawanie urzędującym politykom [...]

Wczorajsza „Gazeta Wyborcza” donosi* o uczniu, który przyszedł na próbną maturę, spokojnie napisał egzamin, uzyskał przyzwoity wynik, a pomimo to dostał pisemną naganę. Naganę z którą wiąże się m.in. obniżenie oceny z zachowania. Dlaczego? Bo gówniarz śmiał w brudnopisie napisać „matura to bzdura”. By nie było wątpliwości w nagłówku arkuszów brudnopisu maturalnego widnieje napis: „BRUDNOPIS [...]

Mam prawo do wolnej wypowiedzi, więc uporczywię łamię głupawy przepis o ciszy wyborczej.  Nie ma w demokracji żadnej konieczności by na dzień przed wyborami pozbawiać mnie prawa do wolnej wypowiedzi. Jak się komuś moje zachowanie nie podoba to proszę postawić mnie przed sądem.  Pomysłem PiS na kampanię wyborczą są billboardy z hasłem „Czyny nie słowa” [...]

Jesteśmy Polakami i naszym moralnym obowiązkiem jest łamać głupie prawa do chwili, gdy naszym poczynaniem rządzić będą tylko dobre prawa. Cisza wyborcza jest bezprawiem, które należy gwałcić przy każdej okazji.  Moje prawo do wolnej wypowiedzi można zawiesić tylko, gdy jest to niezbędne dla dobrobytu demokratycznego społeczeństwa.  Jednak wiele demokracji świetnie sobie radzi bez ciszy wyborczej [...]

1 2 4 5 6 7