Wolność słowa

Jeśli wolno blokować marsz niepodległości, to wolno blokować spektakl Klątwa? Okazuje się, że nie! W Polsce wolno blokować legalny marsz. Ale nie wolno blokować legalnego spektaklu. Dlaczego? Nie wiadomo. Kilka lat temu lewica blokowała marsze niepodległości. Policja pałkami i salwami broni gładko lufowej spychała legalny marsz z zatwierdzonej trasy. Bo blokada. Dziś prawica blokowała teatr [...]

Mamy w Polsce ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, na podstawie, której skazuje się ludzi, za korzystanie z prawa do wolnej wypowiedzi. Mógłbyś pomyśleć, że to normalne u nas wzmożenie godnościowe. Ale jest jeszcze gorzej. Przepisami z głębokiego PRLu tłamsimy wolność wypowiedzi dziś. Ustawa o godle, barwach, itp. powstała [...]

Polskie prawo i zwyczaj uprzywilejowały wypowiedzi osób stojących wyżej na drabinie społecznej tworząc w prawie i zwyczaju kategorie wolności twórczej i wolności naukowej. Dla ochrony wolności słowa wystarczy ochrona wolności wypowiedzi bez precyzowanie czyjej. Mnożenie kategorii wypowiedzi do ochrony, służy prawnemu uprzywilejowaniu niektórych wypowiedzi i jest zagrożeniem dla wolności słowa. Środowisko, które opanowało instytucje takie [...]

Lewica z pozycji władzy w establishmencie wyrzuca prawicowe spotkania z uczelni. Prawica świecami dymnymi przerywa odczyty Michnika. Jedni i drudzy uważają, że mają rację. Jedni i drudzy błądzą i działają na naszą Polaków szkodę. Na UW oraz kilku innych uczelniach w Polsce miały się odbyć spotkania z działaczką prolife z USA zaproszoną przez polskich prawicowców. [...]

Rasizm to poważna szkoda dla naszej społeczności. Zbyt poważna by o niej kłamać. Mówienie o rosnącej liczbie przestępstw na tle rasistowskim to kłamstwo. Owszem liczba odnotowanych przestępstw rośnie. Rośnie od czasu, gdy prokurator generalny zaczął wymagać od prokuratorów szczególnego ścigania tych przestępstw. A było tak… Po serii pism od ministra Radosława Sikorskiego do prokuratora generalnego [...]

Do wczoraj można było mieć nadzieję, że wystąpienia Nowoczesnej przeciw wolności słowa (przykłady tu, tu, tu, i tu) to liczne, ale jednak wybryki pojedynczych posłów. Od dziś nie ma złudzeń. Nowoczesna jest oficjalnie partią przeciwników wolności słowa. Jest partią narzucania światopoglądu przez urzędników i sądowych represji wobec myślących i mówiących inaczej niż chce władza. Wczoraj [...]

Kilka tygodni temu Nowoczesna złożyła projekt ustawy (Druk nr 306) zwiększającej wolność słowa poprzez likwidację niektórych zapisów kodeksu karnego uprzywilejowujących wysokich urzędników podwyższoną ochroną przed krytyką:

Na polskich uczelniach, gdy organizacja studencka chce wywiesić plakat, to każdorazowo potrzebuje pytać o zgodę władz uczelnianych. Powszechność tego zwyczaju wiele nam mówi o polskich uczelniach i jeszcze więcej o polskim społeczeństwie. We Wrocławiu wymagają od studentów wniosku wraz z uzasadnieniem przynajmniej na trzy dni przed planowanym terminem umieszczenia ogłoszenia: Na SGH kilka lat temu [...]

Nowoczesna w końcu stanęła po stronie wolności słowa. Wielokrotnie opisywałem skłonności posłów Nowoczesnej do cenzury (np. tu, tu i tu). Ale ostatnio partia Ryszarda Petru zgłosiła do Sejmu dwa projekty ustaw zwiększających zakres wolności słowa. Jeden o ciszy wyborczej (druk sejmowy 224), drugi o podwyższonej ochronie prezydenta i premiera przez znieważeniem (druk sejmowy 306). Ten [...]

Wolna wypowiedź potrzebuje wsparcia obywateli. Sama litera prawa nie wystarczy. Polacy są na tle innych narodów umiarkowanymi zwolennikami wolnej wypowiedzi. Na szczęście jest kilka niepopularnych rozwiązań prawnych, wokół których można gromadzić poparcie do rozszerzenia wolności słowa. Poniżej widzisz odpowiedzi na pytanie „Istnieją ludzie, których poglądy są przez większość określone jako ekstremistyczne. Weź na przykład osoby, [...]

1 2 3 4 5 6 7