Z cyklu: Skomplikowane podatki główną barierą rozwoju Polski!

Polska nie dość, że ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów podatkowych to jego skomplikowanie narasta. Po stronie pozytywów: zarówno rząd i opozycja głoszą coś co brzmi jak pochwała uproszczenia podatków. Długa droga, ale mamy szansę nauczyć jednych i drugich jak uprościć podatki.

Miesiąc temu dałem wpis, w którym zobrazowałem badania Komisji UE na temat skomplikowania podatków dla małych firm. Okazuje się, ze dla dużych kropo nasze podatki też są skomplikowane. Kilka dni temu zespół naukowców opublikował kolejne wydanie Global MNC Tax Complexity Survey. To badanie co dwa lata szacuje skomplikowanie podatków dla dużych międzynarodowych firm.

Znowu jesteśmy liderem! Skomplikowanie podatków rośnie. W 2016 na 100 zbadanych państw Polska była siedemdziesiąta szósta (tj. 75 państw miało mniej skomplikowane podatki):

Źródło: Caren Sureth-Sloane, Deborah Schanz et al Global MNC Tax Complexity Project, www.taxcomplexity.org

W 2018 na 58 zbadanych państw Polska była pięćdziesiąta druga (tj. 51 państw miało mniej skomplikowane podatki):

Źródło: Caren Sureth-Sloane, Deborah Schanz et al Global MNC Tax Complexity Project, www.taxcomplexity.org

W 2020 kolejny awans. Na 63 zbadane państwa Polska była pięćdziesiąta siódma (tj. 56 państw miało mniej skomplikowane podatki):

Źródło: Caren Sureth-Sloane, Deborah Schanz et al Global MNC Tax Complexity Project, www.taxcomplexity.org

A w 2022 już na podium! Na 64 zbadane państwa Polska była sześćdziesiąta trzecia (tj. 62 państwa miało mniej skomplikowane podatki):

Źródło: Caren Sureth-Sloane, Deborah Schanz et al Global MNC Tax Complexity Project, www.taxcomplexity.org

Z dobrych wiadomości zarówno rząd (PiS) jak i opozycja (PO) głoszą coś co brzmi jak pochwała uproszczenia podatków. Premier Morawiecki pytany co by zrobił inaczej w nowym rządzie odpowiada: uprościł podatki.

Opozycja z pod znaku Donalda Tuska w umowie koalicyjnej chwali proste podatki i zapowiada sześcio miesieczne vacatio legis na zmiany prawa podatkowego.

Za późno i za mało. Rządowi i opozycji podpowiadam: uproszczenie podatków to proces, nie jedna decyzja. Wymaga regularnego szacowania skomplikowania podatków.

Na świecie większość prób uproszczenia podatków składała się z jednorazowych działań, a gdy minął początkowy entuzjazm zwyczajowe pokusy i naciski powodowały ponowne komplikowanie sytemu podatkowego.

Dopóki ogrom kosztów komplikacji podatków nie zostanie uświadomiony politykom i wyborcom, dopóty znaczące uproszczenie podatków będzie trudne do przeprowadzenia i krótkotrwale w skutkach.

0 comments… add one

Leave a Comment