Rośnie liczba przeciwników podatku od telewizora. Czas na bojkot?

W trzy lata liczba przeciwników podatku od telewizora wzrosła o 6 punktów procentowych z 54% do 60%. Dziś zaledwie 35% Polaków popiera pomysł nakładania podatku od telewizora:

Źródło: CBOS

Pomimo wyraźnego sprzeciwu rządzonych, rządzący upierają się ten podatek wprowadzić. A w ustawie ordynacja podatkowa planują wyraźnie zapisać, że haracz na TVP to podatek.

Jeśli należysz do 60% z nas, którzy są przeciwni temu podatkowi, ale boisz się urzędu skarbowego mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ustawa wprowadzające ustawę o składce audiowizualnej nie przewiduje naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie podatku na TVP:

Termin zapłaty składki audiowizualnej został ustalony na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązek zapłaty powstał. Czyli po ludzku, a nie ustawowemu po dwóch miesiącach.

Co ważniejsze, nie przewiduje się odłączania prądu za niepłacenie, czy spóźnione płacenie podatku na TVP. Egzekucja zaległych składek ma według projektu odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Praktycznie oznacza to, że podatek, jeśli zostanie wprowadzony zgodnie z obiecywanym harmonogramem, będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017. A płatnym będzie w ostatnim dniu lutego. Dostawca prądu gdzieś w połowie marca przekaże do urzędu skarbowego informacje, o tych, którzy nie zapłacili. Urząd skarbowy, jeśli będzie sprawny wystawi pismo i wyśle do ciebie przed końcem marca.

Nawet, jeśli nie chcesz iść na wojnę z władzą i jej urzędem skarbowym, możesz bezkarnie spóźnić się z płaceniem podatku na TVP. Przetrzymaj ich do końca marca. Trzy miesiące bez kasy powinny zaboleć. A jeśli bojkot będzie powszechny to zaboli ich bardzo. I rób tak co miesiąc – więcej pracy dla inkasenta, więcej pracy dla urzędu skarbowego – niech poczują, że nie chcemy płacić haraczu na TVP. Jeśli ta ich misja jest taka świetna niech ją sobie zakodują i zobaczymy, kto będzie chętny płacić za ich filmy.

0 comments… add one

Leave a Comment