Linki – kryzys to dopiero będzie

Linki 23 lutego 2010

Na portalu obserwatorfinansowy.pl skomentowałem wypowiedź prof. Simona Johnsona, byłego głownego ekonomisty IMF, przed komisją budżetową Senatu USA o kryzysie, który twierdzi, że kryzys to dopiero będzie ponieważ państwa zachodnie stworzyły sektor finansowy, który w dobrych czasach mnoży zyski pożyczonym kapitałem, a w czasach złych ratowany jest pieniędzmi podatników.

Podobną wypowiedź jak Simon Johnsona dał cytowany przez Bloomberga profesor Kenneth Rogoff, który stwiedził, że w najbliższych latach kilka państw ogłosi niewypłacalność, a inwestorzy zmuszą USA do cięcią wydatków.

Idą interesujące, ale mało przyjemne czasy…

1 comment… add one
  • Art Feb 24, 2010, 7:40 pm

    “kryzys to dopiero będzie ponieważ państwa zachodnie stworzyły sektor finansowy, który w dobrych czasach mnoży zyski pożyczonym kapitałem, a w czasach złych ratowany jest pieniędzmi podatników.”
    Samo to zdanie w żaden sposób nie wyjaśnia mechanizmu kryzysu. Przecież na dobrą sprawę w nim mieści się również zasada redukcji długu w okresie prosperity ( możliwej przecież z zysków, uwzględniających sumaryczne koszty zadłużenia)i stymulowania w kryzysie.
    Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.

Cancel reply

Leave a Comment