Konflikt pokoleń – 2

Współczesny konflikt pokoleń rozgrywa się za pośrednictwem budżetu państwa. Starzy grają o to, by zwiększyć wydatki państwa na siebie, oraz zapłacić jak najmniej podatków. Polem konfliktu pokoleń są wpływy i wypływy, którymi dysponuje państwo.

Na wypływy składają się nieuregulowane wydatki z przeszłości (zadłużenie), wydatki tegoroczne, oraz zobowiązania do wydatków na przyszłość (myśl koszty emerytur i leczenia na które nie poczyniono oszczędności). Dotychczasowe zmagania wygrały starsze pokolenia. Od lat 70-ych Polska wydaje więcej niż zarabia, a zadłużenie rośnie dalej nawet pomimo szybkiego wzrostu gospodarczego odnotowanego w ostatnich latach:

 

Co gorsza od lat 70-ych rosną również ukryte zobowiązania państwa. Najpierw na koszt dzisiejszych podatników Gierek obiecał renty, emerytury oraz darmowe leczenie rolnikom. Potem Jaruzelski, by utrzymać się u władzy obiecał wcześniejsze emerytury górnikom, kolejarzom, nauczycielom i innym na koszt dzisiejszych podatników. A dziś z powodu starzenia się społeczeństwa rosnie obciążenie młodych utrzymaniem seniorów (patrz wykres poniżej). Rośnie też okres życia więc rosną koszty emerytur. Gdyby na te przewidywalne od dziesięcioleci koszty starzenia się społeczeństwa poczyniono oszczędności, gdyby podwyższono oficjalny wiek emerytalny było by sprawiedliwie dla wszystkich pokoleń. Ale żadnych oszczędności na lawinowo rosnące koszty emerytur i leczenia nie ma oszczędności a wiek emerytalny jest na niezmienionym poziomie (a faktyczny wiek przechodzenia na emerytury wręcz obniżono!).

 

Młodzi również przegrywają na polu wpływów do budżetu.  Państwo dysponuje podatkami zebranymi w przeszłości i zachowanymi w postaci oszczędności, podatkami zebranymi w roku bieżącym, oraz podatkami, które zbierze w przyszłości. Nasze państwo oszczędności nie ma. Podatki od 20 lat rosną, ale i tak nie są w stanie nadążyć za wydatkami. Dla młodych ważna jest różnica między wpływami a wydatkami, która tworzy zadłużenie. Każdy młody, który cieszy się z ogłoszonej właśnie obniżki ZUS mocno się zasmuci, gdy przyjdzie mu spłacać rosnące zadłużenie płacąc wyższe podatki.

Do tej pory wygrywali starzy, ale …   C.D.N.

0 comments… add one

Leave a Comment