Konflikt pokoleń – 1

W długim okresie czasu każdy budżet musi być zrównoważony, bo nie można bez końca konsumować więcej niż się zarabia. Jednak budżet państwa tym się różni od budżetów osóbprywatnych, że okres w którym budżet musi się zbilansować jest na tyle długi, że możliwym jest by jedne pokolenia dokonały   konsumpcji, a inne za nią płaciły. 

Kiedyś było to trudniejsze. W XIX i na początku XX wieku transfer konsumpcji pomiędzy generacjami był trudny do wykonania ponieważ budżety państw płaciły głównie za wydatki bieżące typu administracja, infrastruktura publiczna, oraz zbrojenia.  Jednak wraz z rozwojem rynków finansowych (finansowanie wielkich wojen) oraz upowszechnieniem wypłacania emerytur oraz pokrywania kosztów leczenia przez państwo wzrosły możliwości przerzucenie kosztów konsumpcji z jednego pokolenia na drugie. 

Niestety za tą zmianą nie nadążyły zmiany w księgowości sektora publicznego.  Obecnie obowiązująca księgowość państwa odzwierciedla tylko bieżące wydatki budżetu, oraz formalnie zaciągnięte zadłużenie.  Jednak przyszłe wydatki państwa, niewątpliwie stanowiące jego aktualne zobowiązania, nie są nigdzie księgowane!  Ukryte przed obywatelami i wyborcami zobowiązania państwa będą w przyszłości pokryte z wyższych podatków lub obniżenia oferowanych przez państwo usług.

Jest to nieuczciwe i niesprawiedliwe.  Gdyby seniorzy byli uczciwi, to stworzyliby pełen rejestr zobowiązań państwa, który zawiera wszystkie jego zobowiązania. Gdyby byli uczciwi wobec młodszych to za każdym razem, gdy wyjmują pieniądze z kieszenie swych dzieci, wnuków i prawnuków odnotowaliby zwiększenie przyszłych wydatków w oficjalnych statystykach zadłużenia. A zauważcie kochani, że uchwalone trzy lata temu wcześniejsze emerytury dla górników, które kosztować przyszłych podatników będą 70 miliardów złotych nie zostały odzwierciedlone w zadłużeniu państwa – dług państwa nie zmienił się z tego tytułu ani o jeden grosz.  

Dziś starsze pokolenia oszukują swoje dzieci, wnuki i prawnuki oficjalnymi danymi na temat zadłużenia publicznego i ukrywają przed nimi duże i rosnące zobowiązania budżetu.

0 comments… add one

Leave a Comment