Wirtualna szuflada

Więcej konkurencji, mniej przywilejów. Państwo bardziej sprawcze, bo władza bardziej rozliczalna. Wolność słowa dla każdego.

By otworzyć gospodarkę i społeczeństwo na pracę i talent.

Zbiór tekstów o rozwoju Polski w duchu liberalnym.1. Blog

Blog, głównie o niedoskonałości i ulepszaniu naszych urządzeń politycznych i gospodarczych.
2.a. Teksty które dałem w prasie, think-tankach, itp

Dostęp do decyzji sędziów narzędziem obywatelskiej oceny władzy sędziowskiej. working paper dla Łódka Wolności, 28 marca 2021.

Diagnozowanie barier Rozwoju. Jak wypracować model rozwoju,który zamieni trwający trzy dekady epizod rozwoju w wielodekadowe dogonienie najbogatszych? raport dla PFR, grudzień 2020

There’s Nothing Authoritarian About Poland’s Judicial Reforms. opublikowany razem z Matthew Tyrmand, June 11, 2018

Doganianie bogatszych przez biedniejszych w literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej minionego wieku – wnioski dla Polski. raport dla PFR, wrzesień 2018

Macron's protectionist double standard must be addressed. The Hill, 09/22/17

Sukces Uszczelniania VAT Rzeczpospolita, 24.08.2017

Mniejsza luka sprawne państwo Rzeczpospolita, 12.07.2017

Polska Drużyna. Kapitał Społeczny w Polsce i Dla Polski. ,Paweł Dobrowolski, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, Listopad 2016

Polskie sądy wymagają naprawy. Jedni tej naprawy się obawiają, drudzy wyczekują., Dziennik Gazeta Prawna, 15 maja 2016

"Bilans otwarcia rządu. Czy doganiamy społeczeństwa bardziej rozwinięte? Czy mamy szansę uniknąć kryzysu zadłużenia? Czy Polska staje się bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy?", Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, listopad 2015, Paweł Dobrowolski

Dziś bunt peryferium. Bunt młodych dopiero przed nami. Dziennik Gazeta Prawna, 17 czerwca 2015

Wymiar niesprawiedliwości, Paweł Dobrowolski, Wprost, Numer: 25/2015, 14 czerwca 2015

Harvard w Polsce nielegalny, Paweł Dobrowolski, Rzeczpospolita, 17 maja 2012

"Jak ulepszyć zamówienia publiczne" Rzeczpospolita, 25 grudnia 2014, Paweł Dobrowolski

Przejrzystość Sposobem Ulepszenia Zamówień Publicznych. Paweł Dobrowolski, - Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, 19 listopada 2014

Jak Państwa Walczą O Swoje Interesy W Unii Europejskiej. Być dobrymi Europejczykami, dbać o nasz interes narodowy. Paweł Dobrowolski, - Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, czerwiec 2014

Wysokie podatki gdy jesteśmy na dorobku są receptą na wieczny niedorozwój. Paweł Dobrowolski, - Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, 5 maja 2014

Nie ma demokracji bez informacji , Paweł Dobrowolski, - Rzeczy Wspólne 7 (1/2012) tekst w wersji posłanej do redakcji.

Jawność postępowań: Wszystko, co się dzieje na sali sądowej, jest wspólną sprawą., Paweł Dobrowolski, Dziennik Gazeta Prawna, 20 stycznia 2012

Banki w Grecji i Irlandii w obliczu załamania, Paweł Dobrowolski, Obserwatorfinansowy.pl, 10 marca 2011, -- Opisuję rozjazd między wartością pozyskanych depozytów, a udzielonych kredytów w bankach greckich, irlandzkich, oraz polskich. U nas jest OK.

Paweł Dobrowolski: Sprawa OFE potrzebuje publicznego wysłuchania, Paweł Dobrowolski, Dziennik Gazeta Prawna, 22 lutego 2011

Kryzys zadłużenia a samorządy, Paweł Dobrowolski, Wspólnota (styczeń 2011) -- Krótki artykuł o tym, jak w epoce narastającego długu samorządy mogą walczyć o swoje ... chować dług publiczny tak jak robi to władza państwowa.

Poprawki potrzebne od zaraz, Paweł Dobrowolski, Miesięcznik Finansowy BANK (maj 2010) - Prawo o upadłości konsumenckiej obowiązujące w Polsce jest najgorsze w Europie, a prawdopodobnie również na świecie. W kraju mamy 38 mln obywateli i kilkaset tysięcy konsumentów, którzy wpadli w spiralę rosnącego i niespłacalnego zadłużenia. Jednak przez rok obowiązywania upadłości konsumenckiej skorzystało z jej wątpliwych dobrodziejstw zaledwie kilkanaście osób!

Szkoła Konkurencji, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 20/2010 (1423) - W USA rankingi uniwersytetów są pożyteczne, potrzebne i popularne. Amerykańskie uniwersytety konkurują o studentów. W Polsce uczelnie państwowe wybierają tych, których obdarzą przywilejem studiowania za darmo na koszt podatnika. A uczelnie prywatne ograniczone przez ustawy i rozporządzenia w większości koncentrują się na spełnianu państwowych wymogów najniższym kosztem i wysiłkiem. U nas rankingi uczelnie są mało pożyteczne... artykuł jest komentarzem do rankingu uniwersytetów.

Goldman Strach, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 18/2010 (1421) - Bez względu czy Goldman Sachs zostanie uznany za winnego zarzucanych mu czynów, czy też nie ruszyła już lawina oburzenia moralnego, politycznego i prawnego. Jak podobne fale oburzania z czasu komisji Pujo, oraz przesłuchań Pecory fala ta w istotny sposób zmieni jak regulowany jest rynek finansów.

Od obligacji do integracji, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 10/2010 (1414) - Euro jest projektem niedokończonym. Ale dokończenie Euro ma poważne konsekwencje polityczne. Artykuł opisuje jak utworzenie dolara skleiło zlepek niezależnych państw w państwo federalne, oraz podobne pomysły dla Europy.

Lewica w socjalhamaku, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 5/2010 (1409) - Rzadko jestem zadwolony ze swoich artykułów. Ten też mógł być lepszy, jednak mi się podoba. Daje krótki opis przyczyn słabości lewicy. Więcej podobnych tekstów u mnie na blogu w cyklu lewica jest reakcyjna.

Kto myśli za Polaków, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 1/2/2010 (1406) - Przegląd głównych think-tanków w Polsce.

Długie ręce artystów, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 49/2009 (1402) - Komitet Obywatelski Mediów Publicznych niebaew ogłosi projekt kolejnego podatku płaconego na rzecz artystów. Twórcy nazwają ten projekt projektem obywatelskim. Jednak obywatelskość projektu nowego podatku polega na tym, że będzie on nie do uniknięcia i każdy zapłaci za prawo dostępu do programów misji publicznej" czy tego chce, czy nie.

"Nasz Drogi Długu", Paweł Dobrowolski, www.liberte.pl, grudzień 2009

Jak dostać się na Harvard, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 46/2009 (1399) - Od wielu lat z innych krajów naszego regionu na Harvard dostaje się jedna, dwie, czasem trzy osoby - z Polski zazwyczaj dostaje się jedna osoba, ale co dwa, czasem co trzy lata. Jest tak głównie dlatego, że polscy nastolatkowie o studiach w stanach myślą zazwyczaj w ostatniej klasie liceum czyli o dwa, trzy lata za pózno.

Bunt obywatelski , Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 45/2009 (1398) - o tym jak internet ułatwia działanie współczesnym buntownikom.

Ci obrzydliwi lobbyści, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 41/2009 (1396) -- Gdyby nie było polityków wyważających różne interesy, sami musielibyśmy się bić na ulicach między sobą: pielęgniarki z górnikami, hutnicy ze stoczniowcami, a podatnicy z emerytami. Lobbing to pożyteczne zjawisko, pod warunkiem że odbywa się jawnie.

Dług publiczny: rośnie, będzie jeszcze gorzej., Paweł Dobrowolski, Rzeczpospolita 05-10-2009 -- Oficjalny dług publiczny na głowę Polaka to 17 tys złotych, ale prawdziwy wynosi ponad 70 tys. złotych.

Rolowanie młodych, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 41/2009 (1394) -- O gospodarczym konflikcie pokoleń

Dlaczego im wolno bardziej?, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 41/2009 (1394) -- O równości wobec prawa na kanwie sprawy Polańskiego

Ile są warte studia w Polsce, Paweł Dobrowolski, Wprost Numer: 40/2009 (1393) -- Dobre uczelnie nie są owocem mądrych ustaw, lecz dostosowania oferty uczelni do potrzeb studenta-klienta. O tym jakie naprawdę są polskie uczelnie i dlaczego tak jest.

Wysokość długu publicznego Polski, Paweł Dobrowolski, Raport Instytut Sobieskiego nr 35, 9 wrzesnia 2009 -- Według oficjalnych statystyk dług publiczny na głowę każdego Polaka to ponad 15,5 tysiąca złotych. Jednak łącznie z niezewidencjonowanymi, ale istniejącymi zobowiązaniami państwa szacowanymi na 208% PKB na każdego z nas przypada do spłaty ponad 68,5 tysiąca złotych zobowiązań naszego państwa.

Ile warta jest Polska szkoła?, Paweł Dobrowolski, Wprost, Numer: 36/2009 (1389).
Dlaczego Irenę Sendler odkryły dla współczesnych amerykańskie gimnazjalistki, a nie ich polskie rówieśniczki? Dlatego że Amerykanki nie tylko mogły wybrać w ramach zajęć szkolnych warsztaty teatralne, ale jeszcze mogły same wybrać temat przedstawienia. W tym czasie ich polskie rówieśniczki były rozliczane przez nauczycieli ze znajomości fabuły oraz oficjalnej interpretacji lektur z ustalonego przez urzędników i polityków obowiązkowego kanonu. Dla Polek jedyną dopuszczalną formą wypowiedzi na ocenę były klasówki, wypracowania i odpowiedź przy tablicy. Amerykanki szkoła zachęciła do tego, by odważyły się robić rzeczy nieprzeciętne i zgodne z ich temperamentem. Ta różnica to nie przypadek.

"O potrzebie naprawy upadłości konsumenckiej w Polsce", Paweł Dobrowolski, Raport Instytut Sobieskiego nr 34, 29 czerwca 2009 -- link do strony Instytut z tekstem -- Mamy prawdopodobnie najgorsze w Europie prawo o upadłości konsumenckiej. Tekst wyjasnia dlaczego tak jest i co z tym zrobić.

"Polska Mafia Sądowa", Paweł Dobrowolski, Wprost, 14/2009 (1369); Wbrew temu co twierdzą sędziowie w Polsce mamy wielu sędziów, a nakłady budżetowe na sądownictwo są wysokie. Wpis o podobnej treści umieściłem u siebie na blogu.

"Prosimy o sprawiedliwsze rozłożenie ciężarów starzenia się społeczeństwa", Paweł Dobrowolski, www.liberte.pl, pazdziernik 2008

"Od kultury walki do kultury pracy", Paweł Dobrowolski, www.liberte.pl, wrzesień 2008

"Kilka mitów o abonamencie", Paweł Dobrowolski, Dziennik, 12 maja 2008 - pod linkiem jest wersja tekstu, którą posłałem do redakcji.

"Pięć argumentów za zniesieiem abonamentu", Paweł Dobrowolski, Ryszard Petru, Gazeta Wyborcza, 14 kwietnia 2008 - pod linkiem jest wpis z mojego blogu gdzie jest wersja tekstu, którą posłaliśmy do redakcji.

„Modernizacja Instytucji - więcej konkurencji, mniej przywilejów”, Paweł Dobrowolski, artykuł w „Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity.”, red. Jan Szomburg, str 169-187, IBnGR 2008

"Jak zapobiec konfliktowi pokoleń w Polsce?", Rafal Antczak, Paweł Dobrowolski, rozdział w "W poszukiwaniu kompasu dla Polski" red. Jan Szomburg, str 159-167, IBnGR, 2007.

"Handel za potrzebą", Paweł Dobrowolski, Dziennik, 24 pazdziernika 2007 - o ustawie zakazującej handlu w świeta .

"Finansowanie 'Przebojowej nocy' obowiązkiem każdego Polaka", Paweł Dobrowolski, Dziennik, 14-15 lipca 2007 – tłumaczę dlaczego każdy z nas powinnien płacicć abonament na TVP :-) .

"Nowy dowód osobisty tylko z dostawą do domu", Paweł Dobrowolski, Dziennik, 23 lipca 2007 – wezwanie obywateli do bojkotu obowiązkowej wymiany dowodów osobistych.

Raport Regulacyjny. Upublicznienie bilansu kosztów i korzyści prawa. Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego, Warszawa, 30 listopada 2006 --- oprócz samego tekstu, skleciłem oddzielną stronę gdzie powoli składam ciekawe i przydatne informacje n/t raportu regulacyjnego.

Skuteczne i efektywne zapewnienie dostępu do podręczników szkolnych. Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego, Warszawa, 1 pazdziernika 2006

"Najgorzej mają młodzi", Rafał Antczak, Paweł Dobrowolski, Ryszard Petru, Gazeta Wyborcza, 28 lipca 2006; pod linkiem wersja tekstu, którą posłaliśmy do redakcji - ukazał się z drobnymi zmianami.

„Starsi Polacy żyją na koszt młodszych Polaków - zarys zjawiska. Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL", Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego, Warszawa, 1 czerwca 2006

„ Państwo dla Obywateli. Plan Rządzenia 2005 - 2009.” Instytut Państwa i Administracji, Warszawa, grudzień 2005, (współautor)

„Więcej Konkurencji - Mniej Przywilejów”, Paweł Dobrowolski, artykuł w „Jakie elity są potrzebne Polsce?”, Wartości i Rozwój nr 3, Gdańsk, IBnGR 2005

„Publiczne Wysłuchanie. Kontrola stanowienia prawa przez obywateli.”, Paweł Dobrowolski, Łukasz Gorywoda, Międzynarodowy Przegląd Polityczny 1(11)2005

„Publiczne Wysłuchanie.”, Paweł Dobrowolski, Łukasz Gorywoda, Instytut Sobieskiego, Warszawa, listopad 2004

„Wartości Społeczne w Ameryce i w Europie” , Paweł Dobrowolski, artykuł w „Czy Wartości Społeczne są Barierą Reform UE?”, Wartości i Rozwój nr 1, Gdańsk, IBnGR 2004

„Reforma Procesu Stanowienia Prawa”, Piotr Rymaszewski, Piotr Kurek, Paweł Dobrowolski, Zeszyty BRE Bank – CASE, Nr 72/2004, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, (współautor), 2004

„Podstawy Analizy Finansów Firm”, Paweł Dobrowolski, książka wydana nakładem Stowarzyszenia Księgowych Polskich, 2003
Książka wyprzedana, ale tu możesz ściągnąć plik pdf

„Rola i status Banku Centralnego w Polsce”, Paweł Dobrowolski, rozdział w Studia i Analizy Nr 95, CASE, Warszawa, 1996

"Ochrona bezstronności", Paweł Dobrowolski, Nowa Europa, 13 grudnia 2005; Jak ochronić polityczną niezależność i autorytet NBP po starcie Hanny Gronkiewicz Waltz w wyborach prezydenckich.

"Nieprzekraczalna bariera", Paweł Dobrowolski, Nowa Europa, 8 listopada 1995; Konstytucja winna określać dopuszczalne zadłuż żenie państwa.

"Nadal brak decyzji", Paweł Dobrowolski, Nowa Europa, 7 listopada 1995; Utrzymywanie monopolu TP SA opózni rozwój Polski.

"Kampania nie służy inflacji", Paweł Dobrowolski, Nowa Europa, 25 lipca 1995; Czy misja prezesa NBP da się pogodzić z działalnością polityczną? Komentarz do startu Hanny Gronkiewicz Waltz prezes NBP w wyborach prezydenckich.2.b. Wybrane wywiady i inne wystąpienia

Oficjalny wiek emerytalny wyjdzie z użycia. W wieku 70 lat będziemy wciąż pracować. 300gospodarka, 8 lutego 2021, wywiad przeprowadziła Katarzyna Mokrzycka

Mamy całkiem dobry kryzys . [PAYWALL] Dziennik Gazeta Prawna, 24 kwietnia 2020, wywiad przeprowadził Robert Mazurek

Rozliczalność sędziów to nie jest PiS-owski wybryk . Dziennik Gazeta Prawna, 26 marca 2019, wywiad przeprowadziła Barbara Kasprzycka

Po pierwsze rozliczalność władzy. Dziennik Gazeta Prawna, 29 września 2018, wywiad przeprowadził Sebastian Stodolak

Polska: Wąsaci Janusze Europy. Nie potrafimy dokonać samooceny bez porównania z Berlinem, Dziennik Gazeta Prawna 29 stycznia 2016, wywiad przeprowadziła Barbara Kasprzycka

3. Zbiory tekstów i informacji:


3.1. Publiczne Wysłuchanie

Jeszcze w 2004 mało kto w Polsce wiedział co to jest publiczne wysłuchanie. Dziś ta instytucja funkcjonuje w ustawie (lobbingowej), rozporządzeniu Rady Ministrów, oraz uchwale Sejmu. Kilka tekstów i praca małej grupy ludzi, spowodowały, że Publiczne Wysłuchanie funkcjonuje w polskim porządku prawnym. A jak dobrze pójdzie to niedługo zakorzeni się w obyczaju politycznym. Warto naprawiać rzeczywistość, bo czasami się udaje...

3.2. Prawie gotowe(może kiedyś będą):

1. Zwiększenie Skuteczności Ochrony Konkurencji. Od UOKiK do Urzędu Antymonopolowego, Paweł Dobrowolski, 2006, maszynopis3.2. Wymagają sporo pracy:

a. Wolność słowa w krytyce sądu. Analiza zasad na przypadku Józefa Oleksego. Paweł Dobrowolski, maj 2005, maszynopis
4. Drobiazgi:

Drobiazgi