Patriotyzm

Spoiwem łączącym jednostki, klasy ekonomiczne i lokalne społeczności w naród jest miłość do państwa. Do miłości nie można nikogo przymusić. Miłość rodzi się spontanicznie z uznania użyteczności państwa, fascynacji doskonałością jego urządzeń politycznych i gospodarczych, oraz szacunku i przywiązania do osób składających się na naród. Tłoczenie zgniłych trucheł i rekwizytów z trumny II RP w […]

Ekonomia polityczna – 3

Koniec dotychczasowych elit   Elity nomenklaturowo ubeckie nie posiadają kompetencji do funkcjonowania w dojrzałym kapitalizmie.   Na dłużej mogą się utrzymać tylko w branżach o niskiej konkurencji (n.p. nieruchomości) oraz na pograniczu sektorów państwowego i prywatego. Pozostali albo zdążą  sprzedać rozwinięte na ukradzionym majątku i wątpliwych koneksjach przedsiebiorstwa, albo zbankrutują lub zostaną zmarginalizowani.  Ci oficerowie i […]

Ostatnio mam doła. Dużo pracuję zarobkowo a mało przy zbawianiu świata, chodzę niewyspany oraz nie uprawiam sportu. Bywam coraz częściej niesympatyczny dla bliźnich. A do tego napotykam kolejne przykłady zamordyzmu głęboko zakorzenionego w umysłach Polaków.  Tego ostatniego boję się najbardziej. Polska może być dynamicznym, sprawiedliwym i fajnym krajem. Może być, pod warunkiem, że Polacy tego […]

PiS uważam za obskurantów i etatystów, słowem nie lubię ich.  Ale czepianie się PiSu, że handluje stołkami i innymi korzyściami władzy by zbudować koalicję to hipokryzja.  W systemie proporcjonalnym, który do parlamentu dopuszcza więcej partii niż system większościowy taki handel jest konieczny by stworzyć większość popierającą rząd.  Gdy w zeszłym roku PO i PiS usiłowały […]

Szkoła Polska 3

Podręczniki dla każdego c.d.   Jak donoszą dzisiejsze gazety Romek Giertych i jego ekipa załapali, że biblioteki podręczników mogą rozwiązać problem dostępności podręczników w ubogich rodzinach.  Planują od przyszłego roku wprowadzić ten pomysł!   Romek i jego łysole nie są moją bajką, ale za pożyteczne działania należą się Romkowi pochwały i brawa. Przyszkolna biblioteka podręczników to […]

Szkoła Polska 2

Podręczniki dla każdego W PRL brak sznurka do snopowiązałek był synonimem nierozwiązywalnego i regularnie powracającego problemu.  Był on dowodem na immanentną niewydolność realnego socjalizmu.  W III/IV RP tę samą rolę pełni wyzwanie zapewnienia każdemu dziecku dostępu do podręczników.  Nieumiejętność sprostania temu wyzwaniu jest dowodem na anachroniczności polityków i elit oświatowych.  Od kilku lat lewica i […]

Ekonomia polityczna – 2

Rewolucja gospodarcza = wojna kulturowa W gospodarce rolnoprzemysłowej istniał wysoki popyt na siłę mięśni oraz wykonywanie powtarzalnych czynności uświęconych tradycją lub regulaminem.  Wiedza ludzka zaklęta była w rzadko zmieniające się procesy produkcyjne. Tożsamość i status społeczny wynikały z wyuczonego i wykonywanego zawodu. Natomiast współczesna gospodarka jest w coraz większym stopniu oparta o usługi wymagające twórczego […]

Wydaje się, że jest spora szansa, by PiS za trzy lata znowu wygrał wybory parlamentarne.  Działania PiS są popularne wśród wyborców, a sama partia pomimo pokoleniowych tarć pomiędzy starszymi lojalistami kaczorów, a młodymi skupionymi wokół Kazia Marcinkiewicza i jego kumpli zachowuje zdolność zorganizowanego działania.  Widzę trzy powody popularności PiS. Na szczęście, zjawiska które PISiorom dają […]

Jestem autorem pomysłu wprowadzenia w Polsce angolamerykańskiej instytucji publicznego wysłuchania. Gdy zaczynałem propagować ten pomysł trzy lata temu wieszczono mi klęskę.  W ramach zespołu, który pisał program dla PO usłyszałem: „sam rozumiesz pomysł jest zbyt amerykański jak na Polskę.  Jego popularyzowaniem musi się przez kilka lat zająć jakiś profesor prawa z autorytetem”.  Tak to prawda […]

 Wolne media a demokracja W latach 90-ych w Peru funkcjonował cały zestaw demokratycznych instytucji: konstytucja, partie opozycyjne, kadencyjność prezydenta, niezawisłe sądownictwo, oraz wolna prasa.  Obywatele Peru głosowali w wyborach, sędziowie orzekali wyroki, a media opisywały rzeczywistość. Jednak Peru nie było demokracją.  Dzięki olbrzymim łapówkom wypłacanym przez szefa służb specjalnych Vladimiro Montesino dla policjantów, sędziów, polityków, […]

1 2 63 64 65 66 67