Wolność maszerowania

Istotą blokady jest przemoc. By stworzyć dynamiczną i fajną Polskę potrzebujemy wspólnotowości  w której dobrze się będzie czuł każdy z nas – bez względu kim jest. Potrzebujemy nowego modelu uczestniczenia we wspólnocie, który zastąpi XIX wieczny bogojczyźniany patriotyzm białych Polaków katolików. Ale blokowanie cudzych marszy oddala nas od nowoczesnej otwartej na inność wspólnoty.  Każdy kto [...]

Liberał zawsze wspiera wolność wszystkich, gdyż uważa, że jego wolność jest bezpieczna, gdy żyje pośród wolnych ludzi. Wspiera wolność nawet tych z którymi się nie zgadza. Dziś liberałowie znowu czują się wyjątkowi choć troszkę osamotnieni. Na ulicę wyjdą zamordyści lewicowi i prawicowi, którzy na wzajem blokują sobie marsze. W Warszawie planują maszerować narodowcy, którzy niedawno [...]

1 2