Praca

Ograniczenia podaży w Polsce są strukturalne. Możemy podejmować działania zwiększające podaż pracy Polaków. Ale ich efekty w większości będą niewielkie i odłożone w czasie. Decyzja o podjęciu pracy jest wieloczynnikowa, wpływają na nią m.in.: płaca, pozapłacowe warunki pracy, umiejętności, wysokość podatków, odległość pracy od miejsca zamieszkania, dostępność mieszkań tam gdzie jest praca, praca lub brak [...]

Starzenie się społeczeństwa trwale zmniejsza podaż pracy. W poprzedniej dekadzie wchodzące w dorosłość roczniki liczyły przeciętnie ponad pół miliona. W najbliższej dekadzie wchodzące w dorosłość roczniki przeciętnie liczyć będą ok 370 tys.: Źródło: GUS, Rocznik Demografii, różne lata oraz Prognoza ludności na lata 2014-2050 Odwrotnie będzie ze starszymi. Do niedawna roczniki 65 latków liczyły po [...]