Podział władzy oraz kontrważenie władz

Każdy Trybunał Konstytucyjny danego kraju ma dwie role. Po pierwsze bronić mniejszość przed tyranią większości.  Rolą trybunału jest ochrona najważniejszych urządzeń prawnych kraju, wyniesionych do rangi przepisów konstytucyjnych, przed zamachem chwilowej większości politycznej. Po drugie, rolą trybunału jest oswajać literę konstytucji z możliwościami i obyczajami teraźniejszości. Każdy system społeczno-polityczny potrzebuje dozy przewidywalnej elastyczności. Zwyczajne prawa [...]

Społeczno-towarzyskie elity sprawujące władzę w Polsce tworzą prawo nieprzejrzyste i wymagające interpretacji – interpretacji dokonywanych przez elity.  W ten sposób ustrój Polski z pozoru jest państwem prawa w równym stopniu obowiązującego wszystkich, tworzonego za zgodą ogółu Polaków, dla dobra ogółu. W rzeczywistości Polska jest państwem niejasnego prawa interpretowanego w zależności od potrzeb kasty autorytetów.  Nie [...]

Zwolennicy rządu i jego przeciwnicy kłócą się o to czy prokurator generalny powinien być członkiem rządu (obecnie jest nim minister sprawiedliwości), czy też powinien być wybierany przez parlament.  Jest to fałszywy wybór przedstawiany nam przez zwolenników scentralizowanego państwa zarządzanego z Warszawy. Większość w sejmie tworzy ten sam układ, który tworzy rząd więc, gdy prokuratora generalneg [...]

Na przełomie lat 80-ych i 90-ych bałagan prawny był na rękę elitom PRLu.  Zniesienie barier wejścia do działalności gospodarczej (firmy polonijne a potem Rakowski w 1988) oraz zmniejszenie pewności co do wymogów obowiązującego prawa pozwoliło tym elitom zarobić swój pierwszy milion na rozkradaniu państwowego majątku. Ludzie z koneksjami ze starego reżimu tworzyli kapitał początkowy grabiąc [...]

Spokój republiki, czyli sytuacja w której nie musimy trzymać się za gardła i obijać po głowach, bo czujemy się bezpieczni i wolni wymaga równowagi poszczególnych sił politycznych i ekonomicznych. W republice polskiej dzieje się źle ponieważ równowaga ta został zachwiana. Plebs (utrzymankowie budżetu), geronci, korporacje, oraz plutokraci są za silni. Natomiast obywatele (ci co pracują [...]

1 2 3 4