Inteligencka hegemonia

Korporacje zawodowe dostają ustawowe przywileje by chronić konsumenta przed partaczami i szarlatanami na rynkach, gdzie klientowi jest trudno ocenić jakość usługi czy produktu w momencie zakupu, a często również w momencie użytkowania zakupu. Typowe przykłady takich zawodów to prawnik, lekarz, czy elektryk. Uśpiony pacjent na stole operacyjnym nie oceni, nawet jeśli sam jest lekarzem, czy [...]

Polskie prawo i zwyczaj uprzywilejowały wypowiedzi osób stojących wyżej na drabinie społecznej tworząc w prawie i zwyczaju kategorie wolności twórczej i wolności naukowej. Dla ochrony wolności słowa wystarczy ochrona wolności wypowiedzi bez precyzowanie czyjej. Mnożenie kategorii wypowiedzi do ochrony, służy prawnemu uprzywilejowaniu niektórych wypowiedzi i jest zagrożeniem dla wolności słowa. Środowisko, które opanowało instytucje takie [...]

Na polskich uczelniach, gdy organizacja studencka chce wywiesić plakat, to każdorazowo potrzebuje pytać o zgodę władz uczelnianych. Powszechność tego zwyczaju wiele nam mówi o polskich uczelniach i jeszcze więcej o polskim społeczeństwie. We Wrocławiu wymagają od studentów wniosku wraz z uzasadnieniem przynajmniej na trzy dni przed planowanym terminem umieszczenia ogłoszenia: Na SGH kilka lat temu [...]

Argentyna Kirchnerów. Rosja Putina. Wenezuela Chaveza. Bolivia Moralesa. Ekwador Correi. Peru Garcii. Rosja Putina. Węgry Orbana. Polska Kaczyńskiego? A może nie jest tak źle, bo również Trump w USA i Le Pen we Francji? Populizm jest normalnym i naturalnym zjawiskiem: odpowiedzią dołów społecznych na dominację elit – taki regularny ruch wahadła, który pozwala społeczności utrzymać [...]

Nie ma w Polsce demokracji liberalnej, jest co najwyżej demokracja elitarna. Demokracja liberalna to współistnienie trzech urządzeń politycznych: (i) demokracji wyborczej, tj. zmiana władzy w wyborach i głos dla każdego obywatela, (ii) ochrony majątku przed wywłaszczeniem, (iii) daleko posuniętej ochrona grup z poza elity, zazwyczaj w formie ochrony praw mniejszości. Tak rozumiana demokracja jest zjawiskiem [...]

Sposób regulowania zachowań nieistotnych mówi więcej o społeczeństwie niż jego konstytucja. Ci którzy realnie sprawują władzę nie kryją swej dominacji w przyziemnych regulacjach tak jak kryją ją w najwznioślejszych słowach najważniejszych ustaw. Spójrz na Polskę poprzez regulacje dotyczące nadawania dziecku imienia, narysowania oficjalnego znaku dla twojej miejscowości oraz wyboru jej nazwy. Zobaczysz, że inteligencja, która [...]

Osoby podające się za artystów i usiłujące żyć na nasz koszt z bycia artystą to nic nowego. Już w 1918 Stefan Żeromski napisał „Projekt Akademii Literatury Polskiej". Broszurka Żeromskiego to zbiór narodowo-artystowskiego pustosłowia uzasadniającego państwowy urząd na rzecz tfffurców. W praktyce wyszła sitwa dojąca kasę podatników. Żeromski we wstępie uzasadniającym powołanie ALP nie mniej ni [...]

Matura, której z założenia cześć absolwentów szkół średnich nie zdaje i z tego powodu nie może kontynuować nauki na studiach oraz podjąć wielu prac jest reliktem zamkniętego porządku społecznego. W takim społeczeństwie władza z góry zakłada, że cześć obywateli jest skazana na niższą pozycję społeczną i usługiwanie elitom. Jakiego chcemy społeczeństwa takiej chcemy matury. Matura [...]

Zazwyczaj piszę o faktach nie opiniach innych osób. Ale czasem opinie tworzą fakty. Dziś więc o opiniach, które przyczyniają się do narastania w Polsce antywolnościowego klimatu. Coraz częściej widzimy antyprywaciarskie artykuły od wydawałoby się wolnościowych dziennikarzy. Ten wpis będzie o redaktor Siedleckiej z „Gazety Wyborczej". A następny o redaktorze Marczuk z „Rzeczypospolitej". W "Gazecie Wyborczej" [...]

1 2