Inteligencka hegemonia

Polskie prawo i zwyczaj uprzywilejowały wypowiedzi osób stojących wyżej na drabinie społecznej tworząc w prawie i zwyczaju kategorie wolności twórczej i wolności naukowej. Dla ochrony wolności słowa wystarczy ochrona wolności wypowiedzi bez precyzowanie czyjej. Mnożenie kategorii wypowiedzi do ochrony, służy prawnemu uprzywilejowaniu niektórych wypowiedzi i jest zagrożeniem dla wolności słowa. Środowisko, które opanowało instytucje takie [...]

Na polskich uczelniach, gdy organizacja studencka chce wywiesić plakat, to każdorazowo potrzebuje pytać o zgodę władz uczelnianych. Powszechność tego zwyczaju wiele nam mówi o polskich uczelniach i jeszcze więcej o polskim społeczeństwie. We Wrocławiu wymagają od studentów wniosku wraz z uzasadnieniem przynajmniej na trzy dni przed planowanym terminem umieszczenia ogłoszenia: Na SGH kilka lat temu [...]

Argentyna Kirchnerów. Rosja Putina. Wenezuela Chaveza. Bolivia Moralesa. Ekwador Correi. Peru Garcii. Rosja Putina. Węgry Orbana. Polska Kaczyńskiego? A może nie jest tak źle, bo również Trump w USA i Le Pen we Francji? Populizm jest normalnym i naturalnym zjawiskiem: odpowiedzią dołów społecznych na dominację elit – taki regularny ruch wahadła, który pozwala społeczności utrzymać [...]

Nie ma w Polsce demokracji liberalnej, jest co najwyżej demokracja elitarna. Demokracja liberalna to współistnienie trzech urządzeń politycznych: (i) demokracji wyborczej, tj. zmiana władzy w wyborach i głos dla każdego obywatela, (ii) ochrony majątku przed wywłaszczeniem, (iii) daleko posuniętej ochrona grup z poza elity, zazwyczaj w formie ochrony praw mniejszości. Tak rozumiana demokracja jest zjawiskiem [...]

Sposób regulowania zachowań nieistotnych mówi więcej o społeczeństwie niż jego konstytucja. Ci którzy realnie sprawują władzę nie kryją swej dominacji w przyziemnych regulacjach tak jak kryją ją w najwznioślejszych słowach najważniejszych ustaw. Spójrz na Polskę poprzez regulacje dotyczące nadawania dziecku imienia, narysowania oficjalnego znaku dla twojej miejscowości oraz wyboru jej nazwy. Zobaczysz, że inteligencja, która [...]

Osoby podające się za artystów i usiłujące żyć na nasz koszt z bycia artystą to nic nowego. Już w 1918 Stefan Żeromski napisał „Projekt Akademii Literatury Polskiej". Broszurka Żeromskiego to zbiór narodowo-artystowskiego pustosłowia uzasadniającego państwowy urząd na rzecz tfffurców. W praktyce wyszła sitwa dojąca kasę podatników. Żeromski we wstępie uzasadniającym powołanie ALP nie mniej ni [...]

Matura, której z założenia cześć absolwentów szkół średnich nie zdaje i z tego powodu nie może kontynuować nauki na studiach oraz podjąć wielu prac jest reliktem zamkniętego porządku społecznego. W takim społeczeństwie władza z góry zakłada, że cześć obywateli jest skazana na niższą pozycję społeczną i usługiwanie elitom. Jakiego chcemy społeczeństwa takiej chcemy matury. Matura [...]

Zazwyczaj piszę o faktach nie opiniach innych osób. Ale czasem opinie tworzą fakty. Dziś więc o opiniach, które przyczyniają się do narastania w Polsce antywolnościowego klimatu. Coraz częściej widzimy antyprywaciarskie artykuły od wydawałoby się wolnościowych dziennikarzy. Ten wpis będzie o redaktor Siedleckiej z „Gazety Wyborczej". A następny o redaktorze Marczuk z „Rzeczypospolitej". W "Gazecie Wyborczej" [...]

Żadnej sztuki nie tworzę. I na tym polega moja twórczość. Nie możesz jej dotknąć, bo nie istnieje. Nie możesz jej zobaczyć, bo jej nie ma. Nie możesz jej usłyszeć, bo nie wydaje dzwięku. Czysty abstrakt! Najwyższa forma sztuki!  Jest tylko jeden problem: za moją pracę artysty nikt nie chce mi płacić. Jak ma żyć artysta [...]

1 2