Gonić cywilizacyjny rdzeń!

Najwyższą stopę oszczędności i inwestycji mieliśmy w Polsce za PRL. Jak skończył PRL wszyscy wiemy. Od tego czasu mamy mniej inwestycji, ale bardziej trafione. Wzrost gospodarczy napędzają nam niższe, ale bardziej efektywne inwestycje oraz rosnąca konsumpcja. Od lat mamy niższy wskaźnik inwestycji niż wiele podobnych nam państw (Polska to czerwona linia): Źródło: World Economic Outlook, [...]

Gonienie cywilizacyjnego rdzenia jest dla nas koniecznością militarno-polityczną oraz społeczno-gospodarczą. Jednak po ostatnim ćwierćwieczu, gdy nasze PKB na głowę jako % PKB na głowę w Niemczech wzrosło z około 10% do ponad 30% wielu z nas nie czuje potrzeby wzmożonego gonienia cywilizacyjnego rdzenia. Łudzą się, że już staliśmy się sytym i bezpiecznym zachodem. Niestety geografii [...]

Pomysły na gonienie bogatych społeczeństw zarówno te z gatunku Balcerowicz-Hausner, jak i te z gatunku Morawiecki-reindustrializacja będą nieskuteczne. Ci pierwsi twierdzą, że Polacy za mało oszczędzają i za mało inwestują. A ci drudzy, że mamy za mało nowoczesnych wysokomarżowych firm i trzeba te firmy stworzyć lub wspomóc państwowymi inwestycjami. Obydwa gatunki recept pomijają rzeczywiste przyczyny, [...]

Od co najmniej XVIII wieku ambicją Polaków jest dogonić zachód. W ostatnich dwóch stuleciach kilkukrotnie osiągnęliśmy 35% PKB aktualnego hegemona gospodarczego świata, tj. Wlk. Brytanii w wieku XIX, a potem USA. Za każdym razem, był to sukces krótkotrwały – wykres zaczyna się w 1870 a kończy w 2010: Źródło: Piotr Koryś, W poszukiwaniu sposobu na [...]

Zamiast się kłócić o wyższość zielonej wyspy nad 500 zł na dziecko lub odwrotnie, lepiej zająć się istotnymi wyzwaniami. A stoją przed nami w Polsce trzy takie istotne wyzwania: 1. Dogonić w rozwoju materialnym społeczeństwa bardziej rozwinięte, 2. Uniknąć kryzysu zadłużenia, a pozyskać kapitały niezbędne do rozwoju, 3. Uczynić Polskę atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy [...]

Dla państwa pozbawionego własnej nadwyżki oszczędności ważnym źródłem finansowania wzrostu są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Niestety Donaldowa zielona wyspa nie dość, że jest pod tym względem od lata na szarym końcu Europy to jest jeszcze na coraz dalszym końcu. Poniżej widzisz bzpośrednie inwestycje zagraniczne przeliczone na głowę obywatela, które napłyneły do krajów europejskich w latach 1994-2008. [...]

Chcemy żyć na stopie Europejskiej. Ale pracować w tym samym stopniu już niekoniecznie. Polacy w porównaniu do Europejczyków  mniej pracują. Mamy jedną z najniższych stóp zatrudnienia (czyli ilość osób pracujących do osób w wieku produkcyjnym).  Na wykresie poniżej widzisz stopę zatrudnienia dla Polski podzieloną przez stopę zatrudnienia dla UE. Oba wskaźniki zmianiają się z czasem, [...]

Na facebooku powstała grupa, która chce przymusić Jacka Ministra Finansów Rostowskiego, by respektował orzeczenie NSA w/s dopuszczalności wysyłania faktur e-mailem i drukowania ich przez odbiorcę. Na raze MinFin upiera się, że faktury musi drukować nadawca i wysyłać pocztą. Co bardziej kumaci Polacy faktury wysyłają mailem i drukuje je odbiorca. Od  czasu gdy nie trzeba faktury [...]

Odporny jestem. Ale jednak dopiekło mi kilkanaście maili i smsow otrzymanych w ostatnich tygodniach, z których wynikało, że uprawiam narodową ułomność zwaną marudztwem. Mam takie wrażenie, że moi znajomi i reszta Polaków chce koniecznie wreszcie nacieszyć się rzeczywistością. Poimitować naszych zachodnich odpowiedników. Pobawić się w wyrafinowaną konsumpcję, która potwierdzi naszą przynależność do cywilizowanych narodów świata. [...]