Patriotyzm

Spoiwem łączącym jednostki, klasy ekonomiczne i lokalne społeczności w naród jest miłość do państwa. Do miłości nie można nikogo przymusić. Miłość rodzi się spontanicznie z uznania użyteczności państwa, fascynacji doskonałością jego urządzeń politycznych i gospodarczych, oraz szacunku i przywiązania do osób składających się na naród.

Tłoczenie zgniłych trucheł i rekwizytów z trumny II RP w gardła młodych Polaków wywoła co najwyżej odruch wymiotny, lub w przypadku żołądków bardziej przywykłych do tej stęchłej strawy otępienie duchowe i umysłowe.

Jeśli mamy mieć prawo oczekiwać od polskiej młodzieży patriotyzmu musimy wypracować i przekazać w spadku Polskę dynamiczną i sprawiedliwą. Musimy też praktykować cnotę szacunku i dobroci względem Polaków o innych od naszych zapatrywaniach, ideałach i dążeniach życiowych. Musimy nauczyć się godnie i pięknie różnić.

0 comments… add one

Leave a Comment